Adresseavisen mener

Helt nødvendig å gi trondheimsskolen et løft

En serie artikler i Adresseavisen har tydelig vist at skolene i Trondheim trenger et kraftig løft de neste årene. Derfor er det positivt at fire partier på borgerlig side vil øke skolebudsjettet med 50 millioner kroner neste år.

Trondheim 20171009. Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB klasserom, illustrasjonsbilde  Foto: GORM KALLESTAD, NTB

Saken oppdateres.

Vi håper Arbeiderpartiet og deres støttepartier kommer etter. Foreløpig vet vi ikke ikke hvordan partiene som sitter med makta vil justere budsjettforslaget fra kommunedirektøren, men ordfører Rita Ottervik (Ap) har antydet at de vil finne en løsning for skolene. I så fall kan elever, lærere og rektorer få en bedre hverdag neste år.

Budsjettarbeid handler alltid om å fordele en viss sum mellom ulike formål. Behovet for kommunale midler er stort på en rekke områder, blant annet innenfor helse og eldreomsorg. Politikerne må dermed foreta vanskelige prioriteringer, og alle kan ikke få det de mener de har behov for.

LES OGSÅ: - Opplagt at det drives rovdrift på skoleansatte

Likevel er det nødvendig å styrke skolene. Adresseavisens artikler har vist at en rekke skoler mangler helt nødvendige ressurser. Det er stor gjennomtrekk blant rektorene, og det har oppstått et foreldreopprør på Facebook som har fått bred støtte.

Den alvorlige situasjonen har bygget seg opp gjennom flere år. Åsveien skole har allerede mistet 13 årsverk og fått åtte millioner mindre å rutte med. Halvparten av byens skoler lå an til å gå med til dels betydelige underskudd første halvår. Hvis slike skoler skal gi alle elevgrupper et forsvarlig tilbud, tåler de ikke enda flere år med altfor trange rammer. Ekstra betenkelig er det at de svakeste elevene rammes hardest når det blir færre voksne på skolene. Tilbudet deres blir redusert når rektorene må bruke pengene på minimumsbemanning.

Koronakrisen har vært en ekstra belastning. Kombinasjonen av hjemmeundervisning og undervisning i skolens lokaler har påført lærerne dobbeltarbeid og overtid. Regjeringen bevilger 7,3 milliarder kroner til kommunene slik at de kan dekke en del av de ekstra utgiftene koronaen har ført til. Dermed kan budsjettrammene i Trondheim bli noe romsligere. Det må komme skolene til gode.

Politikerne skal vedta budsjettet for neste år i løpet av desember. Vi håper de har tatt innover seg at situasjonen i trondheimsskolen er svært alvorlig.

På forsiden nå