Adresseavisen mener

Vi trenger ikke større skoleforskjeller

Det er en dårlig idé å fjerne nærskoleprinsippet.

Saken oppdateres.

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i hele landet. Det betyr at nærskoleprinsippet, som gjelder i Trøndelag, forsvinner. Det er en dårlig idé å fjerne en ordning som fungerer. Fylkene bør få bestemme hvilken inntaksordning for videregående skoler som passer regionen best.

Midtnorsk debatt: Legg bort skammen og be om hjelp

Allerede i fjor signaliserte regjeringen at de går inn for å frata fylkene muligheten til å velge inntaksordning. Da presenterte de to modeller for fritt skolevalg. Fritt skolevalg betyr at opptaket til skolen kun er basert på karakterer. Modellen har noen fordeler, blant annet har elever full frihet til å velge hvilken skole de vil gå på hvis karakterene er gode nok. For noen elever er det positivt å kunne skifte miljø.

Nærskoleinntak betyr at en elev får ekstra opptakspoeng dersom eleven velger den videregående skolen som ligger nærmest der han eller hun bor. De kan bare søke en annen skole dersom utdanningsprogrammet ikke finnes på nærskolen. Flere fylker har en form for nærskoleprinsipp og Trøndelag har hatt en slik inntaksmodell siden 2005. Det politiske flertallet i fylket er fortsatt for ordningen.

Midtnorsk debatt: Vi kan ikke la e-loven viske ut skillene mellom etterretning og lovbeskyttet masseovervåking

Det er ikke overraskende at en borgerlig regjering er for større individuell frihet. Likevel bør de lytte til fagfolk som mener fritt skolevalg favoriserer de sterkeste elevene og øker forskjellene mellom folk. Oslo blir dratt fram som et eksempel på at fritt skolevalg fører til A- og B-skoler. Av de 120 høringssvarene som kom inn i forbindelse med forslaget til ny modell, advarte et stort flertall mot å innføre karakterbasert opptak i hele landet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) lover riktignok at utformingen av ny modell skal skje i tett dialog mellom Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og KS. Det skal også være mulig for fylkene å fastsette egne inntaksområder.

Midtnorsk debatt: Helt nødvendig å gi trondheimsskolen et løft

Det holder ikke. Fylkene bør få større mulighet til å styre egen skolepolitikk. Både demografi og geografi er forskjellig fra fylke til fylke. Fritt skolevalg kan føre til at skoler blir lagt ned i distriktene og at presset på skolekapasitet vil øke andre steder. Solberg-regjeringen sier de vil styrke fylkeskommunen, blant annet gjennom regionreformen. Da er det underlig at de vil frata lokaldemokratiet denne viktige oppgaven.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå