Adresseavisen mener

Regjeringen må rydde i karantenehotellene

Svært mye av koronasmitten i Norge har de siste månedene kommet fra utlandet. Derfor er det i en periode framover helt nødvendig med strenge tiltak langs grensen. Desto mer beklagelig er det at regjeringen har iverksatt ordningen med karantenehotell på en så problematisk måte.

Scandic Hell  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

I oktober gikk vi inn for en obligatorisk koronatest på grensen for å stoppe smitten fra utlandet. Helseminister Bent Høie har riktignok hevdet at en slik test vil gi falsk trygghet, men regjeringen har uansett vært for slepphendt med å slippe folk inn i Norge uten god nok kontroll.

9. november innførte de endelig strengere tiltak. Nå viser det seg at de nye tiltakene har flere problematiske sider. Reglene sier for eksempel at hvis du har bostedsadresse i Norge og eier en bolig her i landet, kan du dra direkte dit. Hvis du derimot leier bolig, må du i karantenehotell i ti dager og betale 5000 kroner. At folk blir behandlet så ulikt, avhengig av om de leier eller eier, er helt urimelig. De som leier, er ikke mer smittefarlige enn de som eier. Heldigvis vil regjeringen se nærmere på dette punktet. De bør justere reglene så snart som mulig.

Aftenposten, «Debatten» i NRK og flere medier har dokumentert at det også er andre urimeligheter ved ordningen med karantenehotell. Systemet praktiseres ulikt ulike steder, og noen er urettmessig blitt fratatt passet. Reglene ser ut til å ramme tilfeldig, og mye tyder på at personer som for eksempel har råd til å leie advokat, slipper ut raskere enn andre.

LES OGSÅ: Nesten all ny smitte kommer fra utlandet

Det aller mest problematiske er at lovverket ikke gir adgang til å tvinge noen inn på karantenehotell. Mange opplever nok likevel det som skjer som en form for tvang. Det betyr at rettssikkerheten undergraves.

Vi er enige med helsedirektør Bjørn Guldvog, som sier at millimeterrettferdighet er umulig i dagens situasjon. Tiltak er helt nødvendig, og da kan det oppstå enkelttilfeller som ideelt sett burde vært unngått. Men hvis befolkningen får følelsen av at tiltakene er tilfeldige og urimelige, kan den hittil gode oppslutningen om smittebekjempelsen bli svekket.

Folkehelseinstituttet mente de nye reglene om karantenehotell ble innført for raskt. Regjeringen burde begynt arbeidet med å stoppe smitte på grensen for mange uker siden. Nå må de rette opp de feilene de har gjort.

LES OGSÅ: Ikke rom for store juleselskap, sier statsministeren

På forsiden nå