Adresseavisen mener

Kommunen må hindre at bygårder blir hybler

Trondheim kommune må motvirke hybelutviklingen i sentrale bydeler. Da bør de ikke selge hele bygårder til én eier som lett kan gjøre dem om til hybelhus.

Trondheim: Stadig flere bygårder blir brukt til hybler. Nå har kommunen vil kommunen sette en stopper for det i bakkegata ni der det i dag er 20 leietakere.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Forrige uke sa formannskapet enstemmig nei til at kommunen skal selge en bygård på Møllenberg som én enhet. Politikerne vil heller at gården blir seksjonert og solgt i flere enheter, helst til ulike kjøpere. Det er selvfølgelig fornuftig.

Hvis bygården hadde blitt solgt i ett, hadde det vært stor fare for at kjøperen ville bygget den om til hybelhus. Eiendomsutvikleren som la inn det høyeste budet, har tidligere kjøpt flere bygårder på Møllenberg og bygget dem om. En bygård som tidligere hadde fem soverom, fikk for eksempel 19 soverom etter at han tok over.

Saken utløste en interessant debatt i formannskapet. Kommunedirektøren la i utgangspunktet ut hele bygården for salg og mente det ville være mest lønnsomt. Høyres Trygve Bragstad tvilte på det regnestykket, siden det er en utbredt oppfatning i eiendomsbransjen at du får bedre betalt hvis du selger seksjoner enn hele gårder.

Vi utelukker ikke at det kan være spesielle forhold ved denne gården som gjør at det er lønnsomt å selge den som en helhet. Det er uansett helt feil at kommunen på den måten skal legge til rette for at det blir enda flere hybler på Møllenberg. Enhver bydel vil fungere best med en allsidig befolkningssammensetning. Når huseierne bor langt unna og leier ut hybler til folk som bare bor der i kort tid, kan verneverdige bymiljø forfalle, noe vi har sett tendenser til, blant annet i trebebyggelsen på Møllenberg.

LES OGSÅ: Vi tåler en fest av og til, men fadderuka var ekstrem

Politikerne har lenge vært opptatt av dette problemet, og temaet blir diskutert enda en gang i bystyret denne uka. De siste årene har kommunen riktignok fått noen flere muligheter for å dempe utviklingen. I flere sentrale bydeler i Trondheim er det innført søknadsplikt på en del ombygginger. Men det er fortsatt mulig å omgå søknadsplikten, for eksempel ved å gjøre om ett stort soverom til to små.

LES OGSÅ: Kommunen vet ikke om søknadsplikten har hatt noen virkning

Derfor må kommunen fortsatt bruke alle virkemidler som finnes. De bør i hvert fall ikke selge hele bygårder til én eier som kan sette opp lettvegger og gjøre om flere leiligheter til hybelkollektiv. Kommunens oppgave er å bremse hybelutviklingen, ikke tilskynde den.

På forsiden nå