Nytt kulturkvartal blir bra for byen

Trondheim får etter all sannsynlighet et nytt kulturkvartal rett overfor Britannia Hotel. Nytt kunstgalleri og nytt teater blir en verdifull tilvekst til Midtbyen og et tilbud svært mange vil sette pris på.

Posten Kunstmuseum og Nye Hjorten Teater utgjor byens nye kulturkvartal som skal stå ferdig i 2023.  Foto: Posten Kunstmuseum

Saken oppdateres.

Ikke bare Trondheim, men hele Midt-Norge fikk en god nyhet onsdag. Reitan-familien, denne gangen med Ole Robert Reitan i spissen, la fram planene for Posten Kunstmuseum og Nye Hjorten Teater.

Kunstgalleriet i det tidligere hovedpostkontoret skal bli en arena for samtidskunst på høyt, internasjonalt nivå. Det blir en gave til hele byen at de staselige lokalene på denne måten blir tilgjengelige for oss alle. Teatret som skal bygges bakenfor, vil få en folkelig profil og tilby både musikaler og konserter.

Planene vitner om høye ambisjoner, og vi setter stor pris på at Reitan-familien bruker pengene sine på denne måten. Gjennom butikkdrift og eiendomsutvikling har de skapt store formuer – og nå gir de noe tilbake.

Kulturkvartalet er nok i deres egen interesse, økonomisk sett. Reitan-selskapet E. C. Dahls Eiendom eier 70 store bygninger i Trondheim, nesten alle innenfor elveslyngen. Selskapet vil tjene på mer aktivitet i Midtbyen.

Men et attraktivt Trondheim sentrum er i hele regionens interesse. Flere kulturtilbud gir oss flere opplevelser og kan dessuten føre til økt kulturinteresse. Det vil også være en fordel for handelsnæringen. Undersøkelser har vist at kultur er en av de viktigste årsakene til at folk besøker Midtbyen.

LES OGSÅ KOMMENAREN: Helt makeløst ambisjonsnivå

At én familie får så stor innflytelse i Trondheim sentrum, kan være problematisk. Men dette prosjektet er det vanskelig å finne innvendinger mot, også fordi Reitan-familien er opptatt av kvalitet både i galleriet og på teatret.

E. C. Dahls Eiendom eier både det gamle hovedpostkontoret og bygningen som skal rives for å gi plass til teater. Bygningsrådet sa allerede for flere år siden ja til at området kan bygges ut, så lenge postgården blir tatt vare på og fasaden ikke endres. Dermed ser det ut til at vi om få år kan nyte et helt nytt kulturkvartal.

På forsiden nå