Adresseavisen mener

Et godt våpen i kampen mot importsmitte

Trondheim kommune er misfornøyd med Arbeidstilsynets innsats i kampen mot importsmitte og har opprettet sin egen inspektørgruppe. Det kan være en god løsning.

Trondheim, 03.07.2020. Morten Wolden. Pressekonferanse med Trondheim kommune og utelivsbransjen om smittevern. Foto: Roar Blåsmo-Falnes  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Kampen mot importsmitte er svært viktig for å holde smittetallene nede. Arbeidere fra andre land har i lang tid tatt med seg smitte inn i Norge. Derfor er det avgjørende at alle tester seg på grensen og følger karantenereglene.

Dessverre ser vi at reglene kan bli brutt, og Arbeidstilsynet har fått utvidede fullmakter. Det er nå en del av deres arbeid å kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser. De skal også passe på at arbeidsgiverne overholder reglene når de ordner med innkvartering.

Kommunedirektør Morten Wolden kom i Adresseavisen før helgen med hard kritikk av Arbeidstilsynet. Han mener samarbeidet med dem har fungert for dårlig. Hvis Arbeidstilsynet ikke har inspisert karanteneforholdene på sitt ansvarsområde godt nok, er det kritikkverdig.

Alt ansvar for slike inspeksjoner kan likevel ikke legges på Arbeidstilsynet. De har ikke myndighet til å inspisere private boliger og karantenehotell. I forrige uke var det ifølge Arbeidstilsynet knapt 400 utenlandske arbeidere i Trondheim som var innenfor deres myndighetsområde.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet kommunen tegner

Derfor er det fornuftig at Trondheim kommune selv inspiserer at karanteneforholdene er gode nok i de tilfellene der Arbeidstilsynet ikke har myndighet. Før helgen opprettet kommunen en egen patrulje med karanteneinspektører som i første omgang består av fire pensjonerte polititjenestemenn.

Vi tar det for gitt at kommunen har sørget for at alle formaliteter er i orden, slik at patruljen har myndighet til å foreta de inspeksjonene som er nødvendig.

LES OGSÅ: Mange sier de har unntak fra karantenereglene

Det strenge smittevernet som fortsatt gjelder i Norge, er en belastning for alle. De aller fleste, også arbeidsinnvandrerne, er nøye med å overholde reglene. Smitte fra utlandet kan likevel føre til at det tar lengre tid før smittetallene blir så lave at samfunnet kan komme i gang igjen. Kommunens nye patrulje kan bidra til at reglene blir overholdt og at importsmitten går ned.

På forsiden nå