Adresseavisen mener

Heggstadmoen eneste aktuelle alternativ

Konteinere og jernbanespor for godstog kan ikke lenger legge beslag på et enormt område i Trondheim sentrum. Den eneste måten å løse problemet på, er å flytte godsterminalen til Heggstadmoen.

Heggstadmoen: Jernbanedirektoratet peker på arealet midt på bildet som sted for godsterminal. Bildet viser området sør for Heimdal. Vassfjellet ruver i bakgrunnen.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Når bystyret torsdag skal ta stilling til godsterminalens framtid, foreslår likevel kommunedirektøren at politikerne holder fast ved tidligere vedtak om ny godsterminal på Torgård, sør for Sandmoen.

Vi mener også at en såkalt gjennomkjøringsterminal på Torgård vil være den beste løsningen. Godsbehandling i dette området vil i svært beskjeden grad forstyrre omgivelsene, og det blir mulig med effektiv transport og omlasting.

LES GSÅ: Klar for ny tautrekking om det ingen vil ha

Problemet er at den ideelle løsningen på Torgård er helt uaktuell. Prislappen for en gjennomkjøringsterminal kan bli på seks, sju milliarder kroner eller mer, og regjeringen vil ikke bevilge en slik sum.

Samferdselsdepartementet har derfor lagt bort Torgård og bedt Jernbanedirektoratet utrede Heggstadmoen sør for Heimdal sentrum. Der ligger det jernbanespor allerede, og mye godsbehandling foregår i området. Prisen for ny godsterminal på Heggstadmoen kan bli rundt 2,4 milliarder.

Det er flere ulemper med å legge godsterminalen der. Det vil føre til mer trafikk og flere tog inn og ut av Heimdal stasjon. Mange tusen innbyggere kan bli mer plaget av støy. Heggstadmoen ligger riktignok i et industri- og lagerområde uten bolighus, men et større areal blir berørt.

Mange på Heimdal reagerer derfor kraftig på planene. Det forstår vi godt, selv om Jernbanedirektoratets utredning bør dempe noe av bekymringen. Hvis godsterminalen blir lagt til Heggstadmoen, må myndighetene dessuten sørge for at støy- og trafikkproblemene dessuten blir redusert til et minimum.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Ap-topper mener Heggstadmoen er en dårlig løsning

Hvis politikerne sier nei til Heggstadmoen og Torgård er uaktuelt, risikerer vi det aller verste alternativet, nemlig at godsterminalen blir liggende der den er, på Brattøra. Det vil skape store problemer for byutviklingen i Trondheim og er helt uakseptabelt.

I over 40 år har det vært snakk om å flytte godsterminalen ut av sentrum. Nå må politikerne skjære gjennom, slik at godsterminal på Heggstadmoen blir en prioritert oppgave i den nasjonale transportplanen for de neste årene.

På forsiden nå