Adresseavisen mener

Stortinget må ikke torpedere regjeringens viktige rusreform

Straff gjør vondt verre. Med det utgangspunktet har regjeringen lagt fram et godt forslag til en viktig rusreform. Nå blir det opp til Stortinget å sørge for en bedre ruspolitikk.

Saken oppdateres.

Regjeringen la fredag fram et forslag til en rusreform som i korthet går ut på at det ikke lenger skal være straffbart å være i besittelse av små brukerdoser. Reformen er på ingen måte en legalisering av narkotika. Hvis forslaget får flertall i Stortinget, vil slike stoffer fortsatt være forbudt. Men i stedet for å risikere straff, skal de som blir tatt med små doser til privat bruk, bli tilbudt hjelp. De som selger, smugler og oppbevarer narkotika utover små brukerdoser, skal fortsatt bli straffet.

Dette er en fornuftig justering av ruspolitikken. En rekke undersøkelser viser at straff stort sett har negative konsekvenser på dette området. Straff fører til at de som er avhengige av narkotika, blir skjøvet enda lenger ut på sidelinja i samfunnet. Straff fører til at det blir vanskeligere å hjelpe dem og rammer dessuten sosialt skjevt. De som har størst problemer fra før, blir oftere straffet enn de som har en såkalt ressurssterk bakgrunn.

LES OGSÅ LEDEREN: Endelig håp om en ny ruspolitikk

I tillegg er det et svært viktig argument at straff ikke fører til mindre forbruk, noe som er fastslått i flere undersøkelser. Reformen sier dessuten at de som blir tatt med mindre brukerdoser, kan bli pålagt å møte opp hos det kommunale hjelpeapparatet. Selv om reformen er prinsipielt viktig, er regjeringen relativt forsiktig og går ikke så langt i å endre narkotikapolitikken som rusreformutvalget.

LES OGSÅ: KrFU er bekymret for konsekvensene

Det er dermed flere grunner til at Stortinget bør si ja til forslaget som særlig Venstre har drevet fram og som også Høyre nå støtter fullt ut. Senterpartiet og Fremskrittspartiet er imot. SV er for, og Arbeiderpartiet vil dermed avgjøre saken.

Når Stortinget behandler forslaget til reform, må de legge vekt behovet for partipolitiske markeringer og heller se på fakta. Narkotikaforbruket har ikke gått ned, og Norge er fortsatt et av de landene i Europa med flest overdosedødsfall per innbygger. Det er på høy tid at ruspolitikken blir endret.

Les flere ledere her

På forsiden nå