Mer ferie gjør ikke hverdagen mindre travel

Kristelig Folkeparti vil gi småbarnsforeldre ei ekstra ferieuke. Kan det urealistiske forslaget ha sammenheng med at partiet sliter på meningsmålingene?

Bærum 20151203. Illustrasjonsbilder av en far som er hjemme med sine tre barn. Pappapermisjon. Pappaperm. Morgenstellet. Far og barn slapper av i stuen før de skal i barnehagen. Hund. Foto: Heiko Junge / NTB NB! MODELLKLARERT  Foto: Heiko Junge

Saken oppdateres.

Det er et halvt år igjen til stortingsvalget, og på meningsmålingene ligger KrF godt under sperregrensen. Partiet har ekstra store problemer med å nå fram til yngre velgere. Samtidig legger de fram et forslag om å endre foreldrepermisjonen og i tillegg gi ei ekstra ferieuke til foreldre med barn under ti år. Begge forslagene bør få tommelen ned når landsmøtet behandler dem i april.

De fleste synes nok mer ferie er fristende, men en slik reform blir altfor dyr. Partiet har ikke regnet ut hva det vil koste, men blir snakk om mange milliarder kroner, og Norge bør ikke prioritere en slik reform nå. Krisetiltakene i forbindelse med koronapandemien har påført oss enorme ekstrautgifter. I åra framover får vi dessuten en større andel eldre, slik at folk i yrkesaktiv alder må jobbe minst like mye som i dag for å finansiere velferdsstaten.

LES OGSÅ: NTNU-professor foreslår at foreldrene deler permisjonen likt

Vi mener det er viktig at samfunnet legger til rette for småbarnsforeldre. Norge er inne i en periode med lave fødselstall, og vi vil få problemer hvis folketallet synker. Det aller viktigste er likevel at barna skal ha best mulig oppvekstvilkår og god kontakt med både mor og far. Vi ser også at det i mange tilfeller kan være vanskelig å organisere ferien når skolebarna har mye mer fri om sommeren enn de fleste foreldrene.

Men travle hverdager er nok et større problem for de fleste, og det er viktigere å styrke barnehagen og skolefritidsordningen enn å gi mer ferie. Fleksible arbeidsgivere er også viktig for at foreldrene skal få en god hverdag.

KrF nøyer seg ikke med å foreslå mer ferie. De vil også endre foreldrepermisjonsordningen. De vil utvide den og i tillegg redusere fedrekvoten fra 15 til ti uker. Dette er også et dårlig forslag. Ordningen er god slik den er i dag. Svært få andre land gir nybakte foreldre anledning til å være så mye hjemme.

LES OGSÅ: Bare én av ti fedre tok ut mer enn kvoten

Redusert pappakvote vil dessuten svekke likestillingen. Da Solberg-regjeringen i 2014 reduserte fedrekvoten til ti uker, førte det raskt til at mennene tok kortere pappaperm. Derfor ble kvoten utvidet igjen til 15 uker. KrF får ikke tak i flere yngre velgere ved å skru tida tilbake.

Les flere lederartikler her

På forsiden nå