Adresseavisen mener

Fritak for straffeskatt kan ikke vare evig

Mange nordmenn har skjulte formuer i utlandet, og vi har i en årrekke hatt en ordning som har gjort det mulig for dem å hente pengene hjem uten å bli ilagt straffeskatt.

Oslo 20210322. Mange nordmenn vil fortsatt helst levere skattemeldingen på papir. Papirversjonen av skattemeldingen har utsendelse først 7. april. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

Saken oppdateres.

Ordningen har i stor grad fungert etter hensikten – men det er nå på tide å se på den med kritisk blikk.

Dagens Næringsliv fortalte sist helg om rederfamilien Wilhelmsen, som gjennom flere generasjoner bygget opp en stor formue i utlandet. Gjennom ordningen med skatteamnesti flyttet familien gradvis pengene til Norge. Det skjedde ifølge Dagens Næringsliv i årene 2011 til 2016, og det skal være snakk om en milliard kroner.

Saken har ført til ny debatt om Norges langvarige skatteamnesti. Ordningen er svært gunstig. De som henter hjem penger, må riktignok betale renter av den skatten som skulle vært betalt tidligere, men de slipper straffeskatt. Skatteetaten anmelder heller ikke slike forhold til politiet.

Ordningen har likevel vært viktig fordi den har ført til at store summer er blitt flyttet til Norge. Det har de siste åra gitt staten skatteinntekter på 1,5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: De rikeste skjuler mer penger enni vi var klar over

Men noe av poenget med et amnesti er at det er en unntaksordning. Folk skal kunne ordne opp i ulovlige og ureglementerte forhold innenfor en tidsfrist. Norge har for eksempel hatt flere våpenamnestier. Det innebar at de som hadde uregistrerte våpen, kunne levere dem inn eller registrere dem, uten å bli straffet. Det er grunn til å merke seg at våpenamnestiene bare varte i noen måneder.

En annen svakhet med skatteamnestiet er at det gjør det mulig å spekulere i når det er gunstig å hente hjem pengene. De som flytter penger til Norge, betaler i praksis bare skatt for beløp som har vært skjult de ti siste åra. Vi er også enige med korrupsjonsleger Eva Joly, som sier til Dagens Næringsliv at ingen bør få skatteamnesti før de har gitt nøyaktige opplysninger om hvor pengene kommer fra.

Skatteamnestiet trenger en kritisk gjennomgang ikke minst med tanke på vanlige folks rettferdighetsfølelse. Mange synes nok det er feil at flere av landets rikeste slipper rimelig unna etter å ha hatt store summer skjult i utlandet.

På forsiden nå