Adresseavisen mener

Kampen mot narkotika trenger en avklaring

Når politiet får mistanke om at personer bruker narkotika, har det i mange år vært vanlig praksis at de kan ransake dem og undersøke mobiltelefonene deres. Vi må få klarhet i om de faktisk har anledning til det.

OSLO 20080613: Politiet aksjonerte fredag kveld mot Hells Angels' lokaler på Alnabru i Oslo. Fire personer ble innbragt. Politimenn leder noen av de innbrakteinni politibilen. De skjuler seg under jakker. Foto Cornelius Poppe / NTB  Foto: Cornelius Poppe

Saken oppdateres.

Regjeringen har lagt fram et forslag til rusreform som mange har reagert på, ikke minst politifolk. De mener reformen vil frata dem viktige verktøy i kampen mot narkotika. Spørsmålet er om dette stemmer, for det kan hende de har brukt verktøy som de i realiteten ikke har.

Stortinget skal etter planen ta stilling til rusreformen før sommeren. En høring om saken i Stortinget før påske førte til at Riksadvokaten nå vil komme med en viktig avklaring: Har politiet i mange år brukt for sterke maktmidler overfor personer som er mistenkt for å bruke narkotika?

LES OGSÅ: Mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes

Riksadvokat Jørn Maurud sa at dersom en person bare er mistenkt for bruk av narkotika, er det ulovlig å bruke tvang for å ransake personer eller gjennomgå mobiltelefoner. Bruken av tvang skal stå i forhold til det lovbruddet det eventuelt er snakk om.

Hvis det viser seg at politiet i små narkotikasaker har gått lenger enn loven gir dem anledning til, får det to konsekvenser. For det første må politiet endre praksis. For det andre blir et av de sterkeste argumentene mot rusreformen, det at politiet blir fratatt viktige verktøy, kraftig svekket.

LES OGSÅ: Dette går rusreformen ut på

Forslaget til rusreform har allerede skapt steile fronter. Regjeringen er avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet, men også i Ap er mange imot avkriminalisering. Under landsmøtet om en drøy uke vil partiet trolig lande sitt standpunkt.

Vi har tidligere vært positive til reformen, siden den har som utgangspunkt at de som sliter med rusavhengighet, trenger hjelp heller enn straff. Selv om det ikke lenger skal være straffbart å være i besittelse av små brukerdoser, er det slett ikke snakk om en legalisering av narkotika. Reformen skal ikke gjøre det enklere å begå narkotikaforbrytelser.

LES OGSÅ LEDEREN: Stortinget må ikke torpedere regjeringens viktig rusreform

Derfor må vi få klarhet i hva politiet har anledning til innenfor dagens lovgivning og om reformen vil svekke etterforskningen av slike saker.

På forsiden nå