Adresseavisen mener

Flere doser til Oslo er en fordel for alle

Vaksineringen tar lengre tid enn vi hadde håpet. Men svært mange av de eldste er nå vaksinert, og det samme gjelder mange med underliggende sykdommer. Derfor mener vi det vil være best for alle at områder med mye smitte over tid får flere vaksinedoser enn steder der smitten er minimal. Det betyr at enda flere vaksinedoser bør gå til det sentrale Østlandet.

Steinar Kolberg (78) får første dose av koronavaksinen.  850 Pfizer-vaksiner settes i løpet av en dag i den gamle postterminalen på Sluppen. Helsearbeidere og vaksinerte.    Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Skjevfordeling, kalles det. Ordet er problematisk, siden det gir signaler om en slags urettferdighet. Men en viss grad av skjevfordeling er innført allerede, og det vil være en fordel for alle om den forsterkes, siden det vil føre til at vi raskere kommer tilbake til en normal situasjon.

LES OGSÅ: Regjeringen og FHI har ulike holdning tl AstraZeneca-vaksinen

Så lenge vi har mye smitte i Oslo, vil det påvirke oss alle. Nasjonale smittevernregler tar utgangspunkt i nasjonale tall, og regjeringen har hittil vært tilbakeholdende med å overlate mye av koronahåndteringen til kommunene. Vi mener de burde gått lenger i den retningen, men mye smitte i hovedstaden er uansett et problem for hele landet. Som Holden-utvalget har påpekt, kan mye smitte i folkerike områder også føre til at smitten sprer seg atskillig raskere der enn på steder med lav og spredt bosetning. Og smitten kan spre seg videre utover landet.

LES OGSÅ: Større skjevfordeling av vaksiner vil gi færre dødsfall

Trondheim kommune fortalte under en pressekonferanse fredag at selve vaksineringen går utmerket, men at den er betydelig forsinket, siden byen ikke får så mange doser som opprinnelig planlagt. Situasjonen blir ikke bedre av at vi denne uka fikk flere nyheter om forsinkelser, blant annet fordi AstraZeneca-vaksinen ikke blir brukt i Norge foreløpig.

Myndighetene har håndtert dette på en måte som bør styrke tilliten til at vaksineringen er trygg. Samtidig har vi også fått gode nyheter om at andre vaksineleveranser vil gå fortere enn ventet. Forsinkelsene bør uansett føre til at myndighetene går videre med tankene om det kan gå enda lengre tid mellom dose én og to. Da vil flere bli beskyttet.

Høyt vaksinetempo innenfor trygge rammer og flere vaksiner der det er mest smitte, vil bidra til at vi raskere når målet om en normal tilværelse.

På forsiden nå