Adresseavisen mener

Vi trenger skarpere tiltak mot ungdomsvold

Ungdomskriminaliteten i Norge har sunket kraftig i flere tiår. De siste åra har vi likevel sett en økning i antall voldsepisoder. Dette er en skremmende utvikling som politiet og myndighetene må gjøre mer for å motvirke.

TRONDHEIM: økende ungdomsvold i Trondheim. Personen på bildet har vært involvert i en tidligere voldshendelse og forteller om dette samt veien ut av det.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Volden blant unge under 18 år har økt i flere år i Norge. Politidirektoratets tall viser en betydelig økning i antall voldsanmeldelser fra 2016 til 2020. En fersk rapport fastslår at det er stor grunn til bekymring også i Trondheim. 112 unge ble anmeldt for vold eller trusler i fjor. Dette er det høyeste tallet på ti år. Antallet slike anmeldelser har økt hvert år siden 2015, og volden blir grovere.

Rapporten er et samarbeid mellom politiet, Nav og Trondheim kommune. Oppgaven har vært å kartlegge omfanget av vold blant unge, finne forklaringer på hvorfor det skjer og se på hva som kan gjøres for å snu utviklingen. Funnene som er gjort, er ikke overraskende.

De viser at mange voldelige unge kommer fra familier med små ressurser. De mestrer tilværelsen dårlig, føler lite fellesskap på skolen og er lite aktive i fritidsaktiviteter. Ofte har de lærevansker og språkproblemer, og mange er blitt mobbet.

LES OGSÅ: Mener liten gruppe tenåringer står bak flere alvorlige saker

Rapporten inneholder interessante beskrivelser av problemene, men etterlater også flere spørsmål. Følelsen av å være utenfor ser ut til å være en viktig årsak til mer vold, men er det flere som faller utenfor enn før, og i så fall hvorfor?

Å forebygge vold blant unge er selvfølgelig helt avgjørende, noe rapporten også peker på. Barn og unge som får problemer, må få hjelp før de havner i miljøer der vold er akseptert.

I tillegg trenger vi mer kunnskap om hvordan sosiale medier påvirker voldsbruken. Voldsvideoer blir mye delt og kan for enkelte være en måte å få respekt på. Regjeringen vil gjøre det straffbart å dele levende bilder av slåsskamper og blind vold. Det kan hjelpe. I tillegg kan det bli nødvendig med strengere reaksjoner overfor dem som står bak volden, selv om mange er under den kriminelle lavalder.

LES OGSÅ: Ungdommens forståelse av vold var mest overraskende

Foreløpig har vi ikke gode nok svar på hva som bør gjøres. Derfor må flere grupper, både de unge selv, foreldrene, hjelpeapparatet og myndighetene, engasjere seg i en debatt om hvordan utviklingen kan snus.

På forsiden nå