Å ha hjemmekontor kan være uforenlig med at naboen tar kappsaga fatt for å bygge platting

Jeg er ikke redd for mye her i verden, men jeg er livredd for å havne i krangel med naboen.

En langvarig tvist mellom to naboer endte opp med at den ene rev uthuset.    Foto: Mariann Dybdahl

«Jeg er virkelig glad det ikke er meg som står oppi denne smørja», tenkte jeg da jeg leste en nabokrangel-sak i avisa forleden. I Malvik hadde et samboerpar tatt motorsaga fatt og revet et uthus som de deler med en nabo. Stridens kjerne er nettopp sambruket av uthuset. De to naboene har over flere år vært uenige om retten til å bruke det lille bygget samt innkjørsel dit. I mai i år slo jordskifteretten fast at naboen både kan benytte seg av uthus og innkjørsel. Sist helg reiv paret like godt uthuset. Naboene var vitne til at bygget, der de har bodplass, ble hugd til pinneved.