Ikke bare tut og kjør for eldre sjåfører

Fjerning av kravet om helsetest for sjåfører over 80 er ikke så enkelt som det kunne høres ut som.

Trondheim 20170607. Eldre dame som går ut av bil med rullatoren sin. Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.


I mai vedtok et flertall på Stortinget bestående av Ap, Frp og SV å fjerne kravet om at eldre over 80 år må gjennomføre en helsetest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Den nye ordningen skulle få virkning fra senest 1. august. Nå kan det i stedet se ut som om det går mot en slags omkamp om forslaget. Vi er enige med samferdselsministeren i sak, men det er også problematisk for en statsråd ikke å følge opp et stortingsvedtak.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet før helga at det ikke vil være forsvarlig å fjerne kravet til helseattest for eldre sjåfører innen fristen. Han har tidligere varslet Stortinget om utfordringer knyttet til en så rask endring som vedtatt i vår. Det er i alles interesse at trafikksikkerheten ivaretas på dette området. Dersom dagens ordning oppheves uten videre, er det fare for at eldre som i dag ikke oppfyller helsekravene til førerkort, vil kunne få førerkortet tilbake, skriver statsråden i en pressemelding. Han sier at det derfor trengs mer tid for å få på plass en forsvarlig overgang.

Vi har tidligere kalt det et farlig eldrefrieri å fjerne kravet til helsetest. Vi hadde heller sett at den eksisterende ordningen ble forbedret, særlig med tanke på at mange eldre opplevde testingen de ble utsatt for som nedverdigende. Selv om samferdselsministeren nå nærmest ber om kritikk for trenering av et vedtak han var imot, så er det viktig at endringen gjennomføres på forsvarlig vis.

Leger, statsforvalter og pårørende vil når kravet om helseattest forsvinner få et større og ikke mindre ansvar. Særlig når det gjelder oppfølging og formelle vedtak om førerkort i tilfeller hvor sjåføren selv ikke innser at tiden som bilist bør være over.

Fjerning av kravet til helseattest er nok etterlengtet for eldre, trygge sjåfører som har opplevd testregimet som en belastning. Samtidig har Nasjonalforeningen for folkehelsen vært tydelige i sin motstand og vist til pårørende som frykter at ektefeller eller foreldre er en fare for seg selv og andre i trafikken. I balansen mellom trafikksikkerhet og eldrepolitikk er det ikke slik at ansvaret forsvinner ved å fjerne kravet til helseattest. Det bare forskyves.

På forsiden nå