Skandalen på Stortinget stadig verre

Skattesakene om pendlerbolig for stortingsrepresentanter viser en grell kontrast mellom liv og lære for våre fremste tillitsvalgte.

13. september er det stortingsvalg. Vi har spurt ti unge hva som er viktigst for dem.  Foto: GORM KALLESTAD

Saken oppdateres.

All ære til Aftenposten for avsløringer av en stadig større skandale om støtte til og skattlegging av pendlerbolig for våre fremste tillitsvalgte. Saken har alt ført til avgang for statsråd og partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF), men det ramler stadig flere skjelett ut av dette skatteskapet. Sakene avslører en grell avstand mellom liv og lære. Vi kan ikke ha et system hvor politikerne vedtar lover og regler for vanlige folk som de bevisst eller ubevisst unnlater å følge selv.

De som så Debatten på NRK tirsdag kveld hvor Fredrik Solvang belyste saken, fikk neppe større tillit til ledende politikere, Stortingets presidentskap og administrasjon og Statsministerens kontor. Ingen av dem stilte til debatt. I går meldte Aftenposten at også KrFs Tore Storehaug og Venstres Sveinung Rotevatn har betalt flere hundre tusen kroner for lite i skatt av fordel av pendlerleilighet. Representanter fra de fleste partier er involvert i en skandale hvor det har vært trist å se politikere distansere seg fra det selvstendige ansvaret folk faktisk har som skattytere.

Det er lett å skjønne forbitrelsen fra pendlere og andre som i løpet av de siste åra har fått større utgifter fordi politikerne har justert reglene for fradrag for utgifter og beskatning av ytelser. Samtidig vil vi understreke at det er riktig og viktig at politikere som blir valgt inn på Stortinget eller hentet til regjeringen, har ordninger som gjør at representanter fra andre steder enn det sentrale Østland ikke blir økonomisk skadelidende. Derfor trengs det ordninger for pendlerleiligheter. Politikere uten boutgifter «hjemme» eller som eier leilighet i eller ved Oslo, må selvsagt skatte for fordel av bolig på arbeidsgivers bekostning, slik som alle andre.

I lys av trygdeskandalen avslørt i 2019 og behandlingen av nordmenn som der ble beskyldt for å misbruke systemet, bør Stortinget ta skatteskandalen på stort alvor. «Flyene går jo likevel» sa finansminister Per Kleppe (Ap) i 1977 da ordningen med gratisbilletter på fly for statsråder, også på fritidsreiser, ble fjernet. Skatteskandalen på Stortinget tyder dessverre på at det for mange politikere fortsatt er lettere å snakke om folk flest enn å følge de samme reglene.

På forsiden nå