Personvern er en demokratisk verdi

Politiets sikkerhetstjeneste bør ikke få utvidet rett til digital overvåkning av befolkningens aktivitet på nett.

Oslo 20190812. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold holder pressemøte i Nydalen klokka 14 om trusselen fra høyreekstreme i Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB  Foto: Ørn E. Borgen av PST-sjef Hans Sverre Sjøvold

Saken oppdateres.


Rystende terrorhendelser ute og hjemme har sammen med teknologisk utvikling bidratt til utvidelse av grensene for hva som regnes som akseptabel overvåkning i et demokrati. For å forhindre terror har politiet fått nye verktøy, og særlig digitale. I et høringsnotat ber den nylig avgåtte regjeringen om utvidede fullmakter til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å lagre og systematisere ytringer på nett. Vi vil advare mot å svekke personvernet ytterligere, selv om formålet er godt.

I en rapport fra i sommer advarte PST mot høyreekstremisme og radikalisering på nett. Det er derfor ikke så overraskende at det nå kommer ønske om utvidede fullmakter slik at Politiets sikkerhetstjeneste kan følge bedre med på internett, som det heter i høringsnotatet.

Det bør være i de flestes interesse at PST følger med på internett, på alle former for radikalisering. I dette tilfellet er det åpent tilgjengelig informasjon på nettaviser, sosiale medier, kommentarfelt eller blogger som det ønskes mulighet til å overvåke, analysere og lagre i inntil 15 år. De utvidede fullmaktene gjelder altså ikke informasjon fra lukkede nettsteder, private e-poster og chatter, men åpne ytringer der folk flest kan ferdes på nett.

PST har i dag selvsagt anledning til å behandle informasjon fra åpne kilder når det er knyttet til deres oppdrag. Politiregisterloven setter grenser for en mer generell adgang til dette, av hensyn til borgernes personvern. Retten til privatliv er i Norge beskyttet av så vel Grunnloven som Den europeiske menneskerettskonvensjon. Saken berører også ytringsfriheten. Den kan indirekte innsnevres hvis samtlige offentlige ytringer av landets borgere kan overvåkes, lagres og systematiseres i lang tid av myndighetene, uten nærmere begrunnelse.

PST bør være i stand til å forebygge og etterforske straffbare handlinger som truer rikets sikkerhet uten utvidede fullmakter på dette området. Politiets sikkerhetstjeneste bør kunne følge godt med på internett uten at retten til og verdien av personvern svekkes ytterligere.

På forsiden nå