Derfor skriver vi om Trond Giskes ulovlige hybel

Flere av leserne våre har gjennom dagen stilt spørsmål om vår dekning av hybelen på Møllenberg som ble leid ut selv om den ikke var godkjent.

Saken oppdateres.

Er Giskes ulovlige hybel en sak?

Vi mener det er relevant å ettergå om de som vedtar lovene våre følger dem selv. At Giske som stortingsrepresentant startet utleie av en ulovlig hybel i 1997, uten å ha undersøkt verken da eller senere om den var godkjent til det han brukte den til, mener vi er innenfor pressens samfunnsoppdrag å omtale.

LES SAKEN HER: Giske leide ut ulovlig hybel i kjelleren mens han satt på Stortinget

Har Adresseavisen framstilt dette på en villedende måte?
Saken handler om at Trondheim kommune fulgte opp ulovlige forhold, etter at et branntilsyn oppdaget ulovlige hybler og flere avvik i brannsikkerheten. Fakta i saken kommer fram av saksdokumentene fra kommunen, som vi har fått innsyn i.

Det er gjerne flere som har ansvar når sånne ting skjer, men i dette tilfellet er det Giske som har tjent penger på å bruke hybelen til noe annet enn det den var godkjent til. Vi mener det er en del av pressens oppdrag å stille spørsmål ved det personer med makt foretar seg, også utenfor politiske fora. Det er ikke dermed sagt at Giske er den eneste som har leid ut ulovlig hybel i Trondheim, noe vi også har omtalt tidligere, og kommer til å jobbe med også videre.

Men Giske var jo i god tro, skal han da «henges ut»? Det stemmer at Giske opplyser at han har trodd at hybelen var godkjent for utleie, fordi annet ikke var opplyst da han kjøpte i 1997. Dette får Giske si, helt øverst i artikkelen. Det er likevel ikke slik at han ikke har noe ansvar i saken. Det bekrefter også flere av kildene i saken. Bør vi forvente at en folkevalgt selv tar en telefon til Trondheim kommune for å sjekke om utleieforholdet han tjener penger på er godkjent av offentlige myndigheter? Vi mener det er et journalistisk relevant spørsmål.

Henges Giskes borettslag ut i saken?
For Trondheims innbyggere har hyblifiseringen av Møllenberg og manglende tillatelser for bygging av hybler, vært et gjentagende tema gjennom mange år. Dette har også vært et viktig tema for oss i Adresseavisen, fordi det handler om en farefull utvikling av byen vår og om hvordan den særpregede trehusbebyggelsen ivaretas. Derfor har vi flere ganger omtalt både sameier, borettslag og eiere. Denne konkrete saken handler om utleiehybelen til Trond Giske, og det er en sak fordi han har hatt et av de fremste tillitsverv i Trøndelag i en mannsalder. Det betyr ikke at andre i borettslaget ikke bør ha sine tillatelser i orden. Men nettopp fordi vi mener det er riktig å stille andre krav til lovgivere enn til vanlige folk, har vi vært varsomme. Vi har unnlatt å navngi andre beboere, skrive navnet på borettslaget, oppgi gårdens adresse, og vi har tatt bilder som ikke umiddelbart identifiserer stedet.

LES OGSÅ: Halvparten av huseierne på Møllenberg bor der ikke selv

LES OGSÅ: Bygget om bygård på Møllenberg - søkte om lov flere år etterpå

På forsiden nå