Leder onsdag 15. april 2015

Mer enn politi mot ruskjørerne

Ved siden av høy fart, er berusede bilførere den største faren på norske veier. Tøffere tiltak må til, særlig mot gjengangerne.

Saken oppdateres.

Hver dag kjører mellom 10000 og 15000 bilførere med promille på norske veier. I tillegg kommer sjåfører påvirket av medisiner og narkotika. Adresseavisens kartlegging viser at bare på en 90 minutters tur fra Trondheim til Oppdal vil man i snitt møte syv biler med en ruspåvirket sjåfør. Det er skremmende.

Myndighetene er langt bedre på fartskontroll enn ruskontroll. Ifølge Motorførernes Avholdsforbund og Statens vegvesen er nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken resultat av ruspåvirket kjøring. UP vil i år sjekke over tre millioner biler, der rus inngår. Det er meget bra.

Siden det ofte viser seg å handle om sjåfører som har kjørt i påvirket tilstand før, og mange av dem er tidligere blitt tatt, burde det være en rimelig enkel oppgave å redusere faren de representer på veiene. Politiet har virkemidler som kan virke avskrekkende og sette en standard. Men viktigere er samfunnsholdningen og vår reaksjon når vi er vitner til ruskjøring.

Mye kan tyde på at stadig flere melder fra fordi de ikke aksepterer en slik adferd. Stadig færre setter seg bak rattet etter å ha drukket, viser undersøkelser. Samfunnsansvaret er trolig blitt skjerpet med årene. Forhåpentligvis gjelder ny holdninger.

Vi har alle et ansvar for å hindre ulykker i trafikken. I lys av antall ulykker, er det ingen tvil om at rus er et alvorlig samfunnsproblem. Både politiet og helsevesenet kan bli bedre, men kan aldri løse problemet alene. Folk flest må bistå.

Adresseavisen har gjennomgått alle dommene mot berusede sjåfører i Trøndelag fra i fjor. Det er konkrete fakta. Det var 350 dommer, der 294 menn og 56 kvinner ble dømt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Problemer er at mørketallene trolig er langt større. Alle som kjører med promille, med narkotika eller medisiner i kroppen, eller med en kombinasjon av rusmidler, representerer en større fare enn anslagene angir.

Politiet har planer om gode tiltak som både kan stoppe sjåfører som aldri burde vært på veien, og skremme andre fra å sette seg bak rattet i påvirket tilstand. Målet er å stoppe 30 prosent flere som kjører i rus. Svenskene tester nå ut bruk av alkolås i bilene, en metode som også vi bør se nærmere på. I første runde er det politiet som må stoppe ruskjørerne.

Mer politi er bra. Større samfunnsansvar blant folk flest er bedre.

På forsiden nå