Leder onsdag 26. august 2015

Olje og børs betinger nye svar fra Erna og Siv

Det største børsfallet siden finanskrisen setter både riks- og lokalpolitikere på prøver de ikke hadde forventet.

Saken oppdateres.

Mange nøkkeltall må justeres før finansminister Siv Jensen (Frp) kan legge frem statsbudsjettet for 2016 i oktober. Den sterke nedturen på børsene verden over, etter den svarte mandagen i Kina, har senket oljeprisen ytterligere. Gapet mellom anslagene den norske regjeringen har gitt og virkeligheten vi nå ser, er ganske dramatisk.

Mer enn svingende børskurser, er det oljeprisen i kombinasjon med kronekursen som betyr svært mye for norsk økonomi. Det er først og fremst oljen som har gitt staten stadig mer penger på bok. Den har gitt rekordhøy sysselsetting, lav ledighet, vekst og velstand. Lav rente har vi fått som bonus. Oljefondet - det største i verden - er blitt brukt med nøysomhet til velferd og infrastruktur, pluss Solberg-regjeringens skattelettelser.

Fallet i oljeprisene slår rett inn i statsfinansene, og via statsbudsjettet inn i kommunekassene. Svakere skatteinngang i kommunene som følge av lavere sysselsetting, forsterker problemene i mange kommuner. Løsningen kan være enda mer skattelette, eller enda mer overføringer, eller begge deler. Sannsynligheten for at finansministeren må åpne pengesekken enda mer enn hun hittil har gjort, er stor. Siv Jensen har mye å gå på som den absolutt beste i klassen til å holde seg innenfor handlingsregelen - som hun altså var imot.

Slik det nå ser ut har Finansdepartementet bommet stygt på oljeprisens utvikling. Anslaget i vår var 480 kroner per fat, altså 64 dollar. Nå er prisen omtrent 20 dollar lavere, rundt 44 dollar. Målt i norske kroner rundt 360 per fat. Ekspertene i departementet har bommet før, men det er en god stund siden de har bommet så grovt. Derfor må Siv Jensen stille med en god forklaring. Flere i finansmiljøene har truffet bedre enn hennes eksperter.

Børsfallet og oljeprisen forsterker debatten om omstilling og fornying. Norge er i særklasse oljeavhengig. Meget kompetente miljøer kan gå tapt, dersom ikke regjeringen gjør som den sier, og bidrar til at staten sørger for ny vekst i nye næringer. Det handler ofte om å komme i gang. De mange som er blitt ledige i oljebransjen er ofte i særklasse kompetente, arbeidsvillige og nyskapende.

De blå-blå har bommet på analysen av norsk økonomi - i likhet med markedene. Verre er det at regjeringens oppskrift for den nye fremtiden er uklar. Nye tanker, nye løsninger og nye vekstmuligheter må til.

Norge er på ingen måte konkurs - men Erna og Siv må gi svar på problemene vi nå står overfor.

På forsiden nå