Kommentar mandag 30.03. 2009

Lundteigen roper ulv

1300 arbeidsledige østeuropeere får dagpenger fra Nav. Det skremmer Sp's Per Olaf Lundteigen.

Saken oppdateres.

Han vil stramme inn østeuropeiske arbeideres tilgang til arbeidsledighetstrygd.

-Norge må innføre strengere regler for tildeling av velferdsgoder til arbeidsledige fra disse landene, sier han til Adresseavisen i dag.

På ett år er antallet østeuropeere med EU-pass som får arbeidsledighetstrygd i Norge, fordoblet. Det er særlig polakker, litauere, rumenere og bulgarere som nå kommer til Nav-kontorene for å søke om dagpenger. Trygdeutbetalingene til østeuropeere har økt med femti prosent siden desember.De må ha arbeidet i landet i ett år for å ha rett til velferdsgoder på linje med andre arbeidstagere. Men fra 1.mai blir reglene endret i tråd med EØS-reglene. Da blir kravet at de må ha arbeidet her i seks måneder for å kunne kreve arbeidsledighetstrygd og andre goder.Senterpartiet er som kjent sterk motstander av EU-direktiver som vi må forholde oss til gjennom vår tilslutning til EØS-avtalen. Partiet ønsker ikke fri flyt av tjenester, derfor blir det en slags logikk i det når Lundteigen heller ikke vil ha fri flyt av velferdsgoder. Han frykter det kan bli enda "verre" jo mer dramatisk den økonomiske situasjonen i Øst-Europa og de baltiske landene blir.-Det er naivt å tro at polakker og baltere ikke vil velge norske velferdsordninger, sier han.Nå er det ikke slik at østeuropeene som går på norske dagpenger er kommet hit som en slags trygdeturister. De har faktisk arbeidet her og bidratt sterkt til den sterke veksten i høykonjunkturen vi var inne i. Uten den utenlandske arbeidskraften hadde mange store prosjekter i bygg- og anlegg ikke vært mulig. Vi har vært avhengig av polakker og andre utlendinger. Nå har vi ikke like stor bruk for dem lenger. Det er de som blir sparket først ut av arbeidsmarkedet når økonomien har snudd.Den økonomiske krisen har rammet bygg- og anleggsbransjen svært hardt. Derfor er det ikke rart at tallet på ledige polakker og andre østeuropeere er stort. Det var jo særlig i bygg og anlegg de arbeidet.Med gyldig arbeidstillatelse i Norge har de opparbeidet seg akkurat de samme rettigheter som vanlige norske arbeidstagere har. Derfor skal de naturligvis ha de samme ytelsene den dagen det ikke lenger er arbeid å få, så lenge de ellers oppfyller kravene som stilles.Også Lundteigens eget parti er opptatt av at utenlandske arbeidere i Norge ikke må bli utsatt for sosial dumping. Men skal vi ha strammere regler for å gi velferdsgoder til utenlandske enn til norske arbeidstagere, vil det også være en slags dumping.På Sps landsmøte i helgen sammenlignet stortingsrepresentant Ola Borten Moe Fremskrittspartiet med rovdyr. De er farligere enn ulv og bjørn, hevdet han. Nå hyler Lundteigen med ulvene. 
På forsiden nå