Leder onsdag 22.04. 2009

Støres protest

Saken oppdateres.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) demonstrerte på FNs rasismekonferanse at ordet kan være et mektigere våpen enn å reise seg og gå.Irans president Mahmoud Ahmadinejad bekreftet mange lands bange anelser på første dag av FNs konferanse for¿ bekjempelse av diskriminering og rasisme. Presidenten tok et voldsomt oppgjør med Israel, USA og med FN. Det er sterkt ¿å beklage at den iranske presidenten ikke kan besinne seg, særlig når hans kollega Barack Obama har signalisert tøvær. Men uansett hvor avskyelige og ukloke utsagnene var, synes vi at den norske utenriks-ministeren valgte helt riktig strategi. En rekke vestlige land unnlot å sende representanter til møtet, blant annet i protest mot det de fryktet ville komme fra Ahmadinejad. Andre land marsjerte ut da det ble klart at den iranske presidenten ikke la bånd på seg.Jonas Gahr Støre valgte å bli sittende i salen, og han brukte sitt innlegg umiddelbart etter at Ahmadinejad hadde gått ned fra talerstolen til skarpt å kritisere den iranske presidenten. Støre påpekte at Irans statssjef sprer hat, intoleranse og frykt, i sterk motsetning til formålet med konferansen. Vi støtter utenriksministerens valg om å bli sittende, og i stedet ta talerstolen i bruk for å argumentere imot hatet og intoleransen. Støre sier til Dagsavisen at verdenssamfunnet ikke må overlate FNs talerstol til en ekstrem mann. Det er et synspunkt vi har stor sympati for. Hvis alle går, har dialogen tapt. Da skjer meningsutvekslingen på premissene til Ahmadinejad og hans likesinnede.Dagfinn Høybråten, Kristelig Folkepartis leder, synes det er trist og uforståelig at Støre ikke forlot salen. Han ville i så fall ikke ha vandret ut sammen med andre utenriksministre, men sammen med andre lands ambassadører og lavere tjenestemenn. Vi tror det gjør mer inntrykk når en som er sterkt uenig benytter talerstolen og kritiserer med ord, fremfor å marsjere ut.Derfor er det også beklagelig at USA og en rekke andre land har valgt å ikke delta. Rasismekonferansen blir på grunn av Irans hatske utfall og andre lands boikott, et symbol på at det er steile fronter mellom Vesten og deler av den muslimske ¿verden. Det er stikk i strid med formålet med konferansen, der møtet som nå pågår i Genève er det andre i rekken. Før møtet var en del muslimske land innstilt på at slutterklæringen fra konferansen skal si at religionskritikk skal defineres som¿ rasisme. Forslaget blir heldigvis ikke vedtatt.Et likhetstegn mellom religionskritikk og rasisme vil være et like sterkt brudd med ytringsfriheten som det er et misbruk av den samme ytringsfriheten når Irans president reiser tvil om Holocaust.

 
På forsiden nå