På den annen side tirsdag 26.05. 2009

Fra Høgskolen til Høyalteret – en lokaløkumenisk historie

1.juni er det 20 år siden pave Johannes Paul II besøkte Nidaros domkirke. Det var en økumenisk begivenhet uten sidestykke i norsk historie.

Saken oppdateres.

For første gang besøkte en pave landet og vår nasjonalhelligdom. Vi har tenkt å markere begivenheten med en økumenisk forbønnsgudstjeneste i Nidaros domkirke 2.pinsedag – 20 år etter pavebesøket.

Pavebesøket hadde en økumenisk forhistorie og fikk en økumenisk oppfølging i årene som fulgte. Utviklingen kan f.eks synliggjøres gjennom den romersk-katolske kirkes bruk Nidaros domkirke:

1924 Den romersk-katolske kardinal Wilhelm van Rossum søker om å få feire stille privat messe, men søknaden avslås av Kirkedepartementet etter anbefaling av Nidaros biskop.1930 Den romersk-katolske kirke inviteres til å delta i markering av 900-årsjubileet for slaget på Stiklestad 29.juli 1030 og gjenåpningen av den ferdig restaurerte domkirke i 1930, men takker nei til invitasjonen.1953 Den romersk-katolske kirke inviteres til å delta i markeringen av 800-årsjubileet for Nidaros erkebispedømme. Den lokale romersk-katolske kirke får ikke tillatelse av pave Pius XII til å delta ved jubileumsgudstjenesten i Nidaros domkirke og har sin egen jubileumsgudstjeneste 26.juli i Høgskolens Aula ledet av kardinal Bernhard Griffin. De deltar på festmøtet i Riddersalen i Kongsgården 28.juli hvor den katolske biskop for Midt-Norge Johannes Rüth holder en hilsingstale. (I 1967 skiftet offisielt Riddersalen navn til Herresalen og Kongsgården skiftet navn til Erkebispegården).1980 Den romersk-katolske biskop i Midt-Norge Gerhard Schwenzer holder prekenen i Nidaros domkirke 27.juli. Biskop Kristen Kyrre Bremer er liturg. Det er 950-årsjubileum for slaget på Stiklestad. Kongen og hele kongefamilien er til stede.1989 Pave Johannes Paul II besøker Nidaros domkirke og deltar i den økumeniske forbønnsgudstjeneste 2.juni sammen med biskop Kristen Kyrre Bremer. Paven kneler ved Korsalteret sammen med biskop Bremer. Paven har et podium i langkoret og lyser velsignelsen fra kordøren i oktogonen. Paven går ikke innenfor alterringen ved Høyalteret. For den pavelige messe er man tilbake til Høgskolen – denne gang i Idrettsbygget på NTNU.1993 Den første romersk-katolske messe etter reformasjonen feires i Nidaros domkirke til Olsok 29.juli kl.18. Messen forrettes ikke fra Høyalteret men fra et podium i langkoret. Den pavelige nuntius Giovanni Ceirano, biskop Gerhard Schwenzer, biskop John Wilhelm Gran og apostolisk administrator Georg Müller deltok. Fung. biskop Sven Oppegaard ønsket velkommen.1995 og frem til i dag holdes den romersk-katolske messe på Olsokdagen kl. 08. Fra 1996 skjer det etter invitasjon av menighetsrådet. Den romersk-katolske biskop forretter messen fra Høyalteret.1997 Kardinal Edward I. Cassidy holder prekenen under den økumeniske gudstjeneste på Vestfrontplassen 29.juli kl.17. Trondheim by markerer 1000-årsjubileum. Den russisk-ortodokse kirke er representert ved metropolitt Kirill (som i 2008 ble valgt til ny patriark av Moskva).1999 Biskop Georg Müller og biskop Finn Wagle holder dialogpreken fra prekestolen i forbindelse med markeringen av at den felles erklæring om rettferdiggjørelsen underskrives i Augsburg (Joint Declaration on Justification). Rettferdiggjørelseslæren var det teologiske lærespørsmål som splittet kirkene på 1500-tallet, men som de to kirkesamfunn nå er enige om. Gudstjenesten holdes 31.oktober på Martin Luthers fødselsdag.2003 Kardinal Walter Kasper holder prekenen fra prekestolen i Nidaros domkirke til Olsok 29.juli. Den økumeniske gudstjeneste feires i anledning 850-årsjubileum for Nidaros erkebispedømme. Liturg er biskop Finn Wagle.2005 Biskop Georg Müller holder requiem-messe for Pave Johannes Paul II i Nidaros domkirke 6. april etter invitasjon av biskop Finn Wagle.2009 Biskop Tor Singsaas og biskop Georg Müller står sammen for Høyalteret i Nidaros domkirke. Anledning er en økumenisk forbønnsgudstjeneste 20 år etter pavebesøket.Årstallene viser en utvikling i retning av større åpenhet og forståelse mellom de to kirkesamfunn. Mye er skjedd på kort tid – ikke minst utløst av pavebesøket. Men ennå gjenstår at de to kirkesamfunn kan feire nattverd sammen.

kea-ufa@hotmail.com 
 
På forsiden nå