Leder tirsdag 02.06. 2009

Kulturminister i vranglås

Saken oppdateres.

Trond Giskes (Ap) steile holdning til politisk reklame på tv blir stadig mer problematisk. Den kan blant annet føre til at vi får rasistisk propaganda på tv.Stortinget vedtok fredag å opprettholde forbudet mot politisk fjernsynsreklame. Samtidig har Kulturdepartementet pålagt Frikanelen å gi de politiske partiene sendetid i tre uker før valget. Departementet vil også gi kabelselskapene ordre om å sende kanalen, slik at mellom 70 og 80 prosent av landets husstander kan ta imot programmene.Bakgrunnen for dette er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i desember. Der ble det avgjort at det er i strid med menneskerettighetene å nekte Pensjonistpartiet og andre små partier som ikke får oppmerksomhet i mediene, å sende politisk reklame på tv. Trond Giske har gjort flere krumspring etter dette.Først forsøkte han å gi NRK beskjed om at de minste partiene skal få mer oppmerksomhet på tv. Da han innså at han ikke kom noen vei med den ordren, kastet han seg over Frikanalen, som er talerør for de frivillige organisasjonene. Den får ti millioner kroner i offentlig støtte fordelt over fire år, mot at kanalen gir gratis sendetid til de politiske partiene.Partiene skal få sende sine budskap helt uten redaksjonell styring. Resultatet kan bli svært problematisk. Det nasjonalistiske partiet Vigrid vil begjærlig gripe anledningen til å reklamere for seg selv på Frikanalen. Partiet vil ha full stans i all innvandring og sier nei til integrering. Vigrid er tidligere blitt ansett som et rasistisk, nynazistisk parti, men har dempet språkbruken noe i sitt nye partiprogram. Likevel er det fare for at budskapet deres vil bryte norsk lov. Det samme gjelder Norgespatriotene.Vi forstår at det kan være prinsipielle betenkeligheter med politisk reklame på tv. Det er en viss fare for at partier med god økonomi kan få størst gjennomslagskraft. Medieutviklingen viser imidlertid at dette argumentet er i ferd med å miste sin gyldighet. Det finnes i dag utallige kanaler der alle kan si hva de mener. Ytringsfriheten er blitt styrket. Interessante utsagn blir lagt merke til. Derfor er det heller ingen grunn til å forby politisk reklame på tv.Kulturministeren har vært så ivrig i sin kamp mot slik reklame at han i en debatt for et par uker siden begikk et alvorlig overtramp. Han sa at det prinsipielt sett er et godt spørsmål om «sju dommere fra Aserbadsjan og seks andre land» er bedre i stand til å ivareta ytringsfriheten i Norge enn stortingsflertallet. Uttalelsen er pinlig. Norge har en lang, tverrpolitisk tradisjon for å respektere internasjonale rettsinstanser. Trond Giske har vært en kraftfull og god kulturminister. Men når det gjelder politisk reklame på tv, ser det ut til at han har gått i vranglås. 
        
            (Foto: Foto: Jens Petter Søraa)

  Foto: Foto: Jens Petter Søraa

På forsiden nå