Leder fredag 31.07. 2009

Lokal mat på flere fat

Saken oppdateres.

Et variert utvalg av lokalt produsert mat frister i disse dager publikum under Trøndersk Matfestival i Trondheim. Til tross for økende etterspørsel, stor entusiasme og mye arbeid, er inntjeningen lav for mange produsenter. Det er fortsatt en stor utfordring å nå frem til kundene.Mer enn 80 produsenter deltar i årets matfestival, den femte i rekken. Utstillere fra hele Trøndelag tilbyr mat basert på råvarer fra regionens innholdsrike spiskammer. Evnen til nytenkning og videreutvikling er slående for den som besøker de ulike standene. Kvaliteten er jevnt over høy. I fjor ble fem av utstillerne kåret til produsent av mat i verdensklasse.Interessen for lokale råvarer og lokal matkultur er stor og stadig økende. Mat fra nærmiljøet gir en følelse av identitet. Maten er "kortreist", et viktig poeng for miljøbevisste forbrukere. Matproduksjon betyr verdiskaping og sysselsetting i mange lokalsamfunn. Mange restauranter ønsker å servere sine kunder spennende mat basert på regionens egne produkter. Dagens forbrukere er opptatt av kvalitet og sikkerhet etter de mange matskandalene vi har hatt de siste årene. Mat produsert i små skala kan også i uheldige tilfeller være «syk». Derfor er også de små produsentene underlagt strenge regler for hygiene og sikkerhet. Slik må det være.I gårsdagens avis fortalte flere produsenter om fortjenestemarginer som de opplever ikke står i forhold til den innsatsen de legger ned. Å lage matvarer i små skala betyr at man må gjøre det meste selv, fra utvikling og produksjon til markedsføring og salg. Det blir for mange så krevende at de til slutt gir opp.Bransjen har selv gjort mye for å løse slike utfordringer. Nye samarbeidsformer er etablert for å øke verdiskapingen. Arrangøren av matfestivalen, Oi! Trøndersk mat og drikke, er et nettverk som består av rundt nitti eiere. Det finnes også andre nettverk som samarbeider om produktutvikling, kompetanseheving, markedsføring, distribusjon og salg. Gjennom Landbruks- og matdepartementet er det satt i gang prosjekter og etablert ordninger for å støtte opp under bransjen.Selv om lokalt produserte matvarer er trendy, møter produsentene problemer særlig på salgssiden. Det norske matvaremarkedet er dominert av få, store kjeder, og er i ekstrem grad fokusert på store volum og lav pris. Det er i liten grad forenlig med grunnlaget for produksjonen av lokal mat. Det er derfor en utfordring for mange aktører å nå frem til forbrukerne, særlig på steder hvor det ikke finnes spesialbutikker for slike matvarer.Matvarekjedene har vært svært tilbakeholdende med å avgi hylleplass til matvarer fra nærområdet. Det finnes imidlertid positive innslag også her. Særlig har Coop satset mye på tilrettelegging og distribusjon av lokal mat. Andre matvarekjeder bør følge deres eksempel. Forbrukerne må på sin side bruke sin makt og etterspørre mat som ikke inngår i kjedenes standardiserte vareutvalg.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå