Leder fredag 07.08. 2009

Jens versus Jensen

Saken oppdateres.

NRK's valgkampopplegg understreker tendensene til todeling av norsk politikkenJens Stoltenberg og Siv Jensen vil dominere valgkampdekningen i radio og tv. Det er begge fornøyd med. Men for velgerne er det uheldig at de andre partiene drukner i kampgnyet mellom Ap og FrP.NRK og TV2 har presentert sine opplegg for dekningen av en kort og hektisk valgkamp med avspark 17. august. Opplegget viser med all tydelighet hvordan de to store partienes mediestrategi og de to store tv-selskapenes valgkampstrategi spiller sammen i gjensidig avhengighet.Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har interesse av å bekrefte og bygge opp hverandre som hovedmotstandere. Slik gjør de hverandre større, og kan overbevise velgerne om at det bare finnes to reelle alternativer å stemme på.De to største tv-selskapene vet at vår tids variant av 80-årenes populære Gro/Kåre-debatter gir store seertall. De politiske motsetningene mellom Stoltenberg og Jensen er store, de er klare og enkle for velgerne å forholde seg til. En todeling av partipolitikken passer som hånd i hanske til moderne mediedramaturgi. Taperne er alle de andre partiene som ikke i samme grad slipper til. Velgerne taper også. Den politiske debatten blir skadelidende når nyansene forsvinner.Selv om vi har et stort mangfold av medier i alle kanaler, er det ikke tvil om at riksdekkende fjernsyn har størst gjennomslagskraft i valgkampen. -Det er tv, tv og tv som gjelder, som valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jensen, sier til Dagbladet. Vi vil hevde at særlig NRK svikter en vesentlig del av sitt samfunnsoppdrag når de så sterkt konsentrerer seg om Jens og Jensen. Hensynet til seertallene synes å gå foran pressens ansvar for å bidra til en bred, seriøs og informativ samfunnsdebatt der det brede spekteret av politiske holdninger kommer frem.Valgstrategene i Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er enige om at valget vil stå mellom de to. Det er avtalt tretten debatter mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg. I åtte av dem deltar kun de to. Stoltenberg har avsatt tid til bare én egen duell med Høyre-leder Erna Solberg, selv om han rett nok vil møte henne i debatter med andre partiledere. Siv Jensen er ønskemotstanderen for ham, slik han er det for henne. Det kan bli mye underholdende debatt mellom de to, formodentlig også klargjørende for velgerne.Men det problematiske er at de to partiene og tv-selskapene med sine valgkampopplegg sammen understreker og forsterker tendensene til todeling av politikken. Høyre blir marginalisert, det samme skjer med Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi deler KrF-leder Dagfinn Høybråtens bekymring når han sier at en sterkere todeling av norsk politikk vil være en fare for mangfoldet i vårt demokrati.Stoltenberg overser også sine regjeringspartnere SV og Senterpartiet når han fokuserer så sterkt på kampen mellom Ap og Frp. Det er kynisk, men neppe tilfeldig.

 
På forsiden nå