Leder tirsdag 21.07. 2008

Konflikt langs veien

Saken oppdateres.

Noe må gjøres for å bedre sikkerheten der husdyr beiter langs veienFlere trailersjåfører har sett seg så lei på husdyr i veibanen at de truer med å ikke svinge unna for dyr i veien. Det er en aksjonsform vi tar sterkt avstand fra.Sau som ligger på asfalten eller vandrer over veien uten å ense biltrafikken, er et vanlig syn på mange norske veier nå på sommers tid. Flere strekninger både langs E6, fylkesveier og andre veier er yndede tilholdssteder i sommervarmen for sau og lam. Det kan skape farlige situasjoner både for dyr og mennesker, og er til stor irritasjon for mange bilister.Før helgen uttalte en yrkessjåfør at han ikke lenger vil bremse opp for husdyr som kommer i hans vei. I Midt-Norge kan det tidvis være vanskelig å ta seg frem mellom alle sauene som holder til særlig langs E6 fra Snåsa og nordover, samt deler av fylkesvei 775 over Gartland mot Høylandet.I disse områdene er det ikke bare rovdyr som er farlige for sauen. Bøndene mister årlig mange dyr i trafikken. Sist helg ble nok en sau ihjelkjørt etter å ha sprunget ut i veien foran en bilist som sier han ikke rakk å stanse i tide. Ifølge politiet i Nord-Trøndelag var det ikke snakk om hensynsløs kjøring, men om et sammenstøt som syntes uunngåelig.Vi forstår langt på vei frustrasjonen til yrkessjåfører som stadig opplever problematiske trafikksituasjoner på grunn av husdyr i veibanen. Norges Lastebileierforbund er bekymret over at det er tillatt å la husdyr beite langs veiene, og ønsker at det innføres beiteforbud på de mest trafikkerte strekningene. Trygg Trafikk frykter at dyrene skaper farlige situasjoner, der menneskeliv kan gå tapt.Også sett fra et dyrevernperspektiv er tilstandene på strekninger der husdyr beiter i veikanten svært bekymringsfull. Bønder som lar sine husdyr ferdes uten tilsyn i trafikken, utsetter dem for stor fare for skader og lidelser. Etter en rekke påkjørsler av sau gikk politiet i Nord-Trøndelag i fjor ut og krevde at eierne og Statens Vegvesen samarbeidet om å sette opp et eget gjerde på de meste problematiske strekningene. Men dette ønsket ikke sauenæringen å være med på fordi det ble for dyrt for bøndene.Det kan også på mange måter bli svært dyrt om man ikke foretar seg noe for å redusere de åpenbart farlige situasjonene som i sommerhalvåret daglig oppstår når dyr og biler ferdes på samme vei. I et samfunn som legger stor vekt på dyrevelferd, kan vi ikke akseptere at frustrerte yrkessjåfører aksjonerer med hensynsløs kjøring og ikke vil styre unna husdyr i veien.Men noe må gjøres for å bedre sikkerheten der sau eller storfe beiter langs veien. Vi er ikke tilhenger av et beiteforbud langs trafikkerte veier. Men på samme måte som det er satt opp gjerder for å hindre at elg og hjort løper ut i veien, bør det også være mulig å sikre husdyr. Veimyndigheter, bonde- og trafikkorganisasjoner må i samarbeid kunne finne frem til tiltak som sikrer både mennesker og dyr.

På forsiden nå