Leder mandag 31.08. 2009

Pelsdyrnæringen må rydde opp

Saken oppdateres.

Pelsdyrnæringen må ta avsløringene av vanskjøtsel av dyr med største alvor. Hvis næringen ikke rydder opp i forholdene, bør den ikke få beholde offentlige tilskudd.Aktivister i Nettverk for dyrs frihet har vist rystende bilder av pelsdyr med store skader. Styreleder Bertan Skadsem i Norges Pelsdyralslag sier at han selv ble sjokkert over bildene, men avviser at de er representative for næringen som helhet. Det vil vi håpe. Hvis dyrevelferden er så dårlig på landets pelsdyrfarmer som bildene kan tyde på, er det grunn til å spørre om næringen bør opprettholdes.Etter at bildene av skadede pelsdyr ble vist på tv, ble forholdene først forsøkt bagatellisert av sentrale talsmenn for næringen. Det ble også sagt at aksjonen er en ren hetskampanje. Det er en mer konstruktiv tilnærming at styret i pelsdyralslaget fredag besluttet å sende fagfolk ut til sine medlemmer for å gi veiledning om regelverk og dyreetikk.Det er ikke første gang det er avslørt store lidelser hos pelsdyr i bur. I fjor høst avdekket samme organisasjon vanskjøtsel ved 100 pelsdyrfarmer. Næringen reguleres gjennom forskrifter. Den enkelte pelsdyrbonde har ansvar for å drive i pakt med regelverket, og det er Mattilsynet som kontrollerer at reglene blir fulgt. Etter en tilsynsrunde i vår, ble pelsdyrnæringen «friskmeldt». Tilsynet slo fast at pelsdyrprodusentene generelt fulgte regelverket, men at mange farmer hadde for små bur. Rapporten fra Mattilsynet kommer i et merkelig lys etter de nye avsløringene fra i sommer. Det gir grunn til å spørre om kontrollene har vært grundige nok. Nå vil Mattilsynet sette i gang ny runde uanmeldte tilsynsbesøk.De siste avsløringen har igjen satt næringen under sterkt press. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) truer med å trekke tilbake transportstøtten til næringen hvis det ikke skjer forbedringer. Vi er enig i at det vil være umulig å gi offentlig støtte til en næring som ikke følger reglene for godt dyrehold. Men vi er ikke overbevist om at det er nok å komme med mer eller mindre høflige oppfordringer om forbedringer. Den norske veterinærforeningen mener at alt pelsdyrhold bør vurderes avviklet. Stadig nye avsløringer av dårlig velferd for dyr i bur, svekker et allerede frynsete omdømme ytterligere.Pelsdyrnæringen sysselsetter i dag omkring 2300 personer på rundt 400 farmer. I enkelte distrikt er næringen viktig, særlig i Rogaland og Trøndelag. Vi ønsker å tro at de fleste produsentene driver i tråd med regelverket, slik pelsdyrbonde Arild Selbæk i Agdenes før helgen sa til Adresseavisen. Selv om de useriøse forhåpentligvis er i mindretall, ødelegger de for de seriøse.Pelsdyrprodusentene må vise at de vil og kan drive i tråd med kravene til god dyrevelferd. Skal næringen ha livets rett, må det nå en gang for alle ryddes opp i uverdige forhold for dyrene.

 
På forsiden nå