Leder onsdag 02.09. 2009

Norsk dobbeltmoral

Saken oppdateres.

Uansett hvordan Jens Stoltenberg (Ap), Erik Solheim (SV) og den rødgrønne regjeringen fremstiller det, viser Norge en dobbeltmoralsk holdning til utvinning av olje fra tjæresand i Canada og Madagaskar.Olje som utvinnes fra tjæresand er svært omstridt. Derfor er StatoilHydro blitt skarpt kritisert for sitt prosjekt i Canada. Produksjonen fører til store naturinngrep, og det brukes store mengder energi for å kunne gjøre den tjærelignende substansen bitumen til et oljeprodukt som kan brukes til forbrenning. I tillegg gir olje fra tjæresand mange ganger større klimagassutslipp enn utslipp fra vanlig olje. Cicero senter for klimaforskning har karakterisert slik oljeutvinning som en klimaforbrytelse.Høyere oljepriser har gjort oljeutvinning fra tjæresand økonomisk meget interessant. StatoilHydro kjøpte i 2007 selskapet North American Oil Sands Corporation. Som eier av to tredeler av StatoilHydro ble staten med det involvert i oljeutvinning fra tjæresand i et område på 1100 kvadratkilometer i den kanadiske delstaten Alberta. Prosjektet har oppstart om ett år.Miljøorganisasjonene raser, mens den norske regjeringen toer sine hender. Da saken var til avstemning i Stortinget i juni, støttet kun Venstre og Kristelig Folkeparti et forslag om at StatoilHydro skal pålegges å trekke seg ut av oljesandprosjektet. Vi er enig i at staten ikke kan instruere StatoilHydro, som er et børsnotert og selvstendig selskap. Men som eier står det staten fritt å signalisere hvilken strategisk retning den ønsker for StatoilHydro. At det ikke har vært offentliggjort slike signaler om oljesand, kan tyde på at de heller ikke er gitt.Derfor fremstår Norge som dobbeltmoralsk. På den ene siden ønsker vi å være «grønnest i verden». Via Oljefondet skal det knyttes strenge etiske og miljømessige krav til bedrifter som den norske oljeformuen er investert i. Men StatoilHydro, selskapet som ble stiftet av staten og har vært statens viktigste instrument for å gjøre Norge til en rik oljenasjon, vil ikke regjeringen stille de samme kravene til.Dobbeltheten blir enda mer pinlig etter at Aftenposten i går avslørte at bistandsorganisasjonen Norad støtter oljeutvinning fra tjæresand på Madagaskar. Som miljøminister er Erik Solheim svært kritisk til StatoilHydros oljesandprosjekt i Canada. Som utviklingsminister er den samme Solheim ansvarlig for at Norge gir 36 millioner kroner, slik at Madagaskar kan utvikle sin oljeindustri. Saken blir ikke bedre av at Solheim understreker at han ikke var kjent med at det var tjæresand involvert i Norads innsats på Madagaskar.StatoilHydro bør trekke seg ut av tjæresandprosjektet i Canada. Og regjeringen bør konsekvent si nei til slik oljeutvinning, enten det er som eier i oljeselskap, eller det skjer med bistandspenger. 
På forsiden nå