Lian-beboere - stå sammen!

Bystyret i Trondheim støttet for en stund tilbake Høyres forslag om å sette av midler til kjøp/ekspropriering av lovlige boliger som ligger i rene hytteområder, samt vise tilbakeholdenhet med å gi tillatelse til utbedringer på disse lovlige boligeiendommene i mellomtiden.

Saken oppdateres.Demokratene i Trondheim er skuffet over Høyres og bystyrets maktarroganse, og oppfordrer de berørte beboere til å sette i gang en samlet aksjon mot Trondheim kommune og flertallsvedtaket fra bystyret.

Høyre vil med sitt bystyrevedtak sette plan- og bygningsloven samt eiendomsretten til side og presse bort beboere innenfor marka-områdene, ved å nekte dem utbedringer av lovlige boligeiendommer , samt ekspropriere lovlige boliger. Videre sier Høyres flertallsvedtak konsekvent at det ikke skal åpnes for bruksendring av hytter som ligger inntil en lovlig bolig i områder med blandet bebyggelse av hytter og boliger.

Alle ulovlige tiltak innenfor markagrensa skal tilbakeføres, og alle ulovlige bruksendringer opphøre.

Demokratene i Trondheim er villige til å finne fornuftige løsninger på de problemer som har oppstått innenfor marka-områdene, men flertallet med Høyre i spissen ønsker å stramme inn grepet mer enn noen gang, og viser en hard og arrogant holdning til enkelt-mennesket som ikke bør finnes i dagens samfunn.

Kommunen holder på å granske de ca 200 eiendommene i Lian og Kystad-området for å avdekke ulovligheter. Dette gjøres til tross for at all bebyggelse fra nesten 50 eiendommer er fjernet de senere årene og at eiendomsbesitterne for egen regning har fremlagt kommunal vann og kloakk til de fleste boliger og hytter i området. Det er over 40 år siden det ble foretatt ny bebyggelse på tidligere ubebygget tomt.

Demokratene i Trondheim foreslo ifm. kommuneplanens arealdel at markagrensa bør flyttes utenfor reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka. På den måten kunne «Lian-konflikten» blitt løst på en fornuftig og rimeligere måte.

Forslaget fikk dessverre kun 7 stemmer.

La oss nå få en verdig behandling av alle de beboere/hytteeiere som blir berørt. La oss ikke glemme at de samme personene etter mange dugnader og på egen regning har istandsatt en tidligere kondemnabel bygning til grendehus med kanskje byens fineste barnehage, opparbeidet ballplass og skateboardbane, samt satt opp hvilebenk og flaggstang på utsiktspunktet på Lian. Videre har de samme personene bla. gjennomført en stor dugnad for å få ryddet og inngjerdet deler av Lianjordene. Dette har vært en stor suksess ettersom gjengroingen nå er stoppet opp og mange skibakker og turområder er på ny tatt i bruk.

Det er disse personer som i dag også betaler eiendomsskatt til Trondheim kommune som politikerne nå starter en «heksejakt» påGruppeleder for Demokratene

i Trondheim bystyre

www.demokratene-trondelag.no

På forsiden nå