Andreleder mandag 26.10.2009

Sykkelbyen

Saken oppdateres.

En ny undersøkelse bekrefter Trondheim som landets fremste storby for bruk av sykkel. Og det er en gledelig økning i antall syklister. Det er utvilsomt på sin plass å gjøre byen enda mer attraktiv og sikrere for sykling. Slik kan Trondheim fortsatt være et utstillingsvindu – men nå for sykkel.

 
        
            (Foto: Foto: LARS GISNÅS)

  Foto: Foto: LARS GISNÅS

På forsiden nå