Kommentar onsdag 25.11. 2009

Anbudssystemet vant frem

Anbudssystemet er den første vinneren i bussturen «Tour de Trondheim». Miljøet kommer også på pallen, mens det er for tidlig å si om samfunnet vil spare penger.

Saken oppdateres.

Der bussene stundom snirkler seg frem i kø i bytrafikken, er det paradoksene som hoper seg opp etter avgjørelsen i går om hvem som skal kjøre busser på anbud.

Det har vært et usedvanlig dårlig forhold mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune som innkjøper av busstjenester og Team Trafikk som leverandør. Steile fronter og mistillit er ene og alene årsaken til at bussdriften ble lagt ut på anbud.«Død over Team Trafikk! Leve Team Trafikk!» Det er ikke enkelt å bli klok på signalene fra den offentlige myndigheten som kjøper busstransport i Trondheim. For ett år siden følte fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) seg holdt for narr av Nettbuss som eier Team Trafikk. Da fylkesordføreren dro etter pusten, konstaterte fylkesrådmann Milian Myraunet at Nettbuss har opptrådt uprofesjonelt. Slik har de holdt på.I årevis har fylkeskommunen, og Trondheim kommune som forvalter av kollektivtrafikken før det, følt at Team Trafikk har vært lim, mothake og bremsekloss i alt som har hatt endring og utvikling som forstavelse. Nå hadde de sjansen til å bli kvitt dem. Fylkeskommunen hadde tre andre konkurrenter å velge blant i anbudskonkurransen.Men nei, da. Nå er Team Trafikk sikret om lag halvparten av busstransporten fra august 2010 og syv år fremover. Frem og tilbake og om og men har preget striden om bussdriften i Trondheim i mange år. Derfor skal man ikke la seg overraske over noe. Hvis Veolia, Trønderbilene eller Tide hadde vunnet hele eller deler av anbudet, ville det selvsagt vært bekreftelsen på at fylkeskommunen tok konsekvensen av det dårlig samarbeidet med statseide Team Trafikk.I stedet for å hive busselskapet over bord, blir nå Team Trafikk og direktør Arne Nymo bundet til masta av anbudsavtalen. Selskapet forplikter seg nå til å kjøre med mer miljøvennlig materiell. Uansett hva man måtte mene om anbud, er det i ingen tvil om at det er denne avtalen som sikrer at miljøbyen (?) Trondheim blir kvitt flere av diesel-dinosaurene som i dag frakter folk til og fra.Tilsynelatende vil fylkeskommunen også spare penger. Det utløser selvsagt spørsmål om hvorfor ikke bussdriften har vært på anbud for lenge siden. Men det blir som å hytte med neven etter den bussen som nettopp gikk fra deg. Uansett er det for tidlig å slå fast endelig om fylkeskommunen, les skattebetalerne, vil spare penger på nyordningen. Innsparingen er av det fylkeskommunale ruteselskapet selv anslått til 15-25 millioner kroner hvert år. Men om det blir pluss eller minus kommer an på hvor mye penger det samme ruteselskapet vil bruke til ruteplanlegging og markedsføring.Sagt på en annen måte: Nå vet vi hvor mye Arne J. Nymo og hans sjåfører får for å kjøre busser. Utfordringen ligger nå hos Tore O. Sandvik, som må vise om han setter opp et pengesluk, eller et effektiv og billig ruteselskap. 
På forsiden nå