Leder mandag 30.11. 2009

To grader blir flere

Saken oppdateres.

Sju dager før klimatoppmøtet starter, gir signalene fra verdens ledere grunn til både håp og bekymring.FNs klimakonferanse i København er blitt kalt «verdens viktigste møte». Dersom det ikke blir vedtatt en bindende avtale om utslippskutt, må det komme et som blir enda viktigere etter dette. Regjeringssjefer fra mange land på kloden vil komme til den danske hovedstaden i desember. Dessverre borger ikke det for at de samme lederne greier å bli enig om noe som duger for en feberhet klode.Signalene like før møtet spriker i alle retninger. Norges forhandlingsleder, statsråd Hanne Bjurstrøm, har derfor et poeng når hun påpeker at frem mot og under København-møtet vil vi høre både at det går bra og at det går dårlig. Det som til slutt teller er hva som blir sluttresultatet 18. desember. Noen håper fortsatt at det kan bli en juridisk forpliktende avtale om utslippskutt. De fleste mener likevel at møtet vil ende kun med politiske forpliktelser, og at en bindende traktat vil bli utsatt, kanskje til juni eller desember neste år.I forrige uke kom det signaler først fra USA og dagen etter fra Kina, om hvor mye de to landene ønsker å kutte. For første gang er verdens to største utslippere konkret om sine reduksjoner. Det er da en begynnelse, selv om kuttene er for små og virker for sent. Summen av de utslippskuttene som til nå er varslet ligger langt under de målene FNs klimapanel har satt for å begrense den globale temperaturstigningen til to grader celsius.Likevel er det et faktum at verden aldri har vært nærmere en dugnad for utslippskutt som omfatter alle industriland og mange utviklingsland. Det gir håp, selv om målet både for Københavnmøtet og en eventuell senere klimatraktat må være enda større reduksjoner som virker raskere. Uansett hva man mener om Kinas og USAs innsats i denne dugnaden, står begge land foran formidable utfordringer for å redusere utslippene.Her i landet skal vi i hvert fall ikke være for kjepphøye. Olje- og gassutvinningen gjør at Norge per innbygger er en av verdens største CO2-utslippere. Vi blir heller ikke klimavinner av det vi gjør og det vi unnlater på en rekke andre områder. Direktør Alf Tore Haug ved Elkems smelteverk på Thamshavn pekte før helgen på at det ville vært mer effektivt enn sparepærer og annen småskala energiøkonomisering, hvis staten hadde gitt økonomisk støtte til energigjenvinning ved Norges ti smelteverk. Det er en tankevekkende påminnelse om at tiltak ikke blir satt inn der de monner mest.Når vi ser på oss selv, er det derfor ikke til å undres over at verdens land i mange år fremover vil slippe ut så mye CO2 at det går mot en temperaturstigning langt over to grader.

 
På forsiden nå