Kronikk onsdag 09.12. 2009

Videnskabsselskabet, byen og parken

Kalvskinnets beboere får nå en mulighet til å ta Museumsplass i bruk på en ny måte og denne bør benyttes.

Saken oppdateres.

Det kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fyller neste år 250 år. Som Norges eldste vitenskapelige akademi har DKNVS sitt sete i Trondheim, hvor det ble grunnlagt av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og kammerjunker Peter Frederik Suhm.

Selskapet har siden det ble opprettet vært en viktig aktør både i landets vitenskapelige liv og i Trondheims sosiale liv. Listen over DKNVSs preseser inneholder navnene på mange av de som de siste 250 årene har hatt betydning i Trondheim. Blant disse er biskopene Irgens, Schønheyder, Bugge, Darre, Grimelund og Godal; statsråd Krohg, stiftamtmann greve Trampe, stiftsoverrettsassessor Horneman; rektorene Bugge og Rygh, generalmajor Sejersted og dr. philos. Lysholm, samt en rekke kjente professorer.11. september dette år inviterte DKNVS til et lunch-seminar, hvor man presenterte idèer og planer i forbindelse med jubileet i 2010. De inviterte fikk en grundig innføring og denne bør gjøres kjent for et større publikum.

Sentralt i DKNVSs planer står monumentet Reflexions som blir reist i parken på Museumsplass, foran Vitenskapsmuseet og DKNVSs lokaler. Monumentet vil bli avduket av HM Kongen, som er Selskapets protektor den 12. mars 2010.

DKNVS samarbeider med Trondheim kommune om en oppgradering av og utsmykking av Museumsplass. Dette er høyst tiltrengte tiltak, da parken, som tidligere var et møtested for bydelens beboere, de senere årene har blitt et møtested for personer som nok bruker parken, men da på en slik måte at den gjøres utrivelig for andre.

Nå fjernes hekker og bjørketrær, noe som gjør at det gis innsyn i parken og dette vil i seg selv redusere anvendeligheten for brukergrupper som benytter området til lyssky virksomhet.Museumsplass har en interessant historie. Her fantes i gammel tid åkerland, som det fremdeles finnes rester av 1,5 meter under dagens overflatenivå. Det ble i forbindelse med graving av en grøft oppdaget spor av jordbearbeiding med ard og stolpehull, sannsynligvis etter gjerder eller kornstaur. Området har aldri vært bebygd, men har blitt tilført store mengder masse, noe som har hevet terrenget. I nyere tid lå det et gartneri, Olsenhagen, på plassen, noe som forklarer det tykke laget med matjord som finnes her. Om vinteren ble plassen brukt som byens første skøytebane og sommerstid ble området benyttet til tomt for cirkus og tivoli.

Plassen har navn etter Vitenskapsmuseet, som dekker hele sørsiden av plassen. I parken finnes monumentet over Cissy Klein, som ble drept i Auschwitz under andre verdenskrig. I vest ligger Weibyegården fra 1802, som i dag rommer Kong Carl Johans arbeidsstiftelse. I øst ligger arkitekten Morten Anker Bachkes storslåtte bygninger, kjent som Kalvskinnsgården og i nord ligger en rekke fine leiegårder i jugendstil. En av disse har balkong og her hadde rektor ved Katedralskolen sin embedsbolig. Fra balkongen kunne han på 17. mai glede seg over russens hyllest.

Etter å ha blitt informert om planene for plassen er det ikke vanskelig å opparbeide begeistring for DKNVS og Trondheim kommunes planer. Plassen gis en helhetlig utforming, hvor man følger en gjennomarbeidet plan, som ivaretar en rekke hensyn. I vest utformes det et område beregnet på lek, hvor det bl.a. installeres husker og solide lekeapparater i stein. Parkens sentrale område utformes som en stor oval med gressdekke. Dette fører tankene hen på den tidligere bruken som skøytebane og gir et flott uterom med mulighet for mange ulike aktiviteter.

I øst ligger parkens mer høytidelige del. Her plasseres skulpturen over Cissy Klein i det nordøstre hjørnet og monumentet Reflexions i det sørøstre. Begge plasseres i sirkulære brolagte områder, noe som skaper utmerket balanse mellom de to monumentene. Dette er viktig, da Cissy Kleins monument ellers lett kunne komme i skyggen av det langt større Reflexions.I parken blir det plassert benker i forskjellige grupper, noe som gir gode muligheter for ulik bruk av deler av parken. I utkanten av den sirkelen hvor Cissy Klein sitter på sin benk plasseres det flere benker og man får her en arena for ro og ettertanke. Langs parkens nordside plasseres benker som er vendt mot sør og derfor vil være utmerkede oppholdssteder for folk som slikker sol, eller bare ønsker å spise en matpakke eller lignende. Som lat hundeeier ser jeg også muligheter for å sitte her og la bikkja leke på plenen i langt bånd. I vest finnes mange benker, like ved lekeapparatene. Dette er klokt, da slitne småbarnsforeldre her kan sitte ned og følge med mens podene springer seg trette.

De store vakre trærne blir stående og i parkens utkanter plantes det stauder. Det er også gledelig at bjørketrærne er hugget, da dette er vanskelige trær å ha i et byrom. Bjørkerakler tetter takrenner og trærne skygger mye.Parkens mest fremtredende element vil imidlertid være monumentet Reflexions. Denne er utformet som en paviljong og rommer en stor kule. Monumentet er tenkt som et omdreiningspunkt for formidling av kunnskap. Dette har forbindelse med at DKNVS lenge var den viktigste formidleren av kunnskap i byen.

Vitenskapsselskabet er imidlertid ikke bare en formidler av kunnskap, men driver også med samfunnsrettet arbeid og formidling på et bredt plan. Et viktig element i dette arbeidet er prosjektet Byen, bygdene og kunnskapen, som gir folk muligheter for å tilegne seg kunnskaper innenfor et vel av områder.

Selskabets idealistiske arbeid blir trappet opp i forbindelse med jubileet og det er i denne forbindelse monumentet Reflexions skal forstå.Trondheim som by må føle stolthet over at Det kongelige Norske Videnskabers Selskab har sitt sete i byen og Selskabets gave til byen er et symbol på det gode forholdet mellom byen og DKNVS.

Kalvskinnets beboere får nå en mulighet til å ta Museumsplass i bruk på en ny måte og denne bør benyttes. Det vi trenger på Kalvskinnet er områder som er brukbare som utendørs arealer og takket være DKNVS og Trondheim kommune får vi nå et praktområde.

terje@e8.no 
    
      (Foto: lu8)

  Foto: lu8

 
    
      (Foto: Ivar Mølsknes)

  Foto: Ivar Mølsknes

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå