Leder fredag 11.12. 2009

Den viktigste nobeltalen

Saken oppdateres.

President Barack Obama holdt en helt usedvanlig sterk nobeltale, som kan bli stående som den viktigste og mest substansielle i fredsprisens 108-årige historie. Hans budskap, som delvis var rettet mot det amerikanske publikum og delvis mot verden for øvrig, både overrasket, begeistret og rørte tilhørerne til tårer. Barack Obama tok fredsprisen på alvor – og skaper nå på nytt håp om forandring.Med en ydmyk tilnæring til den ære fredsprisen representerer, holdt Obama en tale så realistisk som den må være når en sittende amerikansk president – verdens mektigste statsleder – skal redegjøre for krig og fred. Ærlig, åpen og tett på de største utfordringene, leverte han en nøktern realpolitisk analyse, med en nærmest filosofisk overbygning. – La oss strekke oss etter en verden slik den burde være, sa fredsprisvinneren.Presidenten innfridde til fulle alle de store forventningene som var stilt før den historiske Nobelfesten. Alle som fulgte begivenhetene i går var mektig imponert over den politiske kraften, den strålende personligheten, den sterke viljen og evnen til å formidle en overflod av presis kunnskap. I møte med norske politikere var han både skarp, krevende og lyttende.Årets fredspris har vært omstridt siden den ble kunngjort 9. oktober. Obama vek ikke unna de kontroversielle sidene ved tildelingen, og gikk rett inn i de faktiske realiteter: Han er den øverste militære leder for en supermakt involvert i to store kriger. Det har kostet liv, og vil koste nye liv.Takketalen var et overbevisende forsvar for bruk av makt i fredens tjeneste. Han knyttet fred til menneskenes behov for mat, rent vann, medisiner og utdanning. Med en svært direkte appell holdt han frem en fredsforståelse knyttet til nedrustning, menneskerettigheter, folkeretten, internasjonal samhandling, helse, miljø og klima.Hvem har gjort mer for fred i verden det siste året, spurte Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland i sin begrunnelse for tildelingen. Han mente svaret var enkelt: Ingen. Han har helt åpenbart rett. Verden har endret seg etter at Obama overtok. Det er allerede et mildere internasjonalt klima. Prisen er derfor helt i tråd med Nobels ånd. Fredsprisen må kunne tildeles en aktiv politisk leder, fordi en bedre og tryggere verden er avhengig av politisk lederskap.Presidenten har med sin tale i Oslo gitt så mange og klare svar at striden om tildelingen bør kunne legges død. Selv om hans motstandere hjemme kanskje fortsatt vil bruke prisen mot ham, er det god grunn til å tro at årets fredspris vil bli stående som et av de beste valgene Nobelkomiteen har foretatt.Barack Obama har gitt en tillitserklæring til Nobelkomiteen. Han står i en særklasse støtt som en verdig prisvinner. Obama har satt en ny tone og gitt oss alle et nytt håp om en bedre verden.I går kveld ble han hyllet av et folkehav uten sidestykke i freds-prisens historie.Det var fortjent. 
På forsiden nå