Kommentar fredag 11.12. 2009

Når kartet ikke stemmer

Når kartet ikke stemmer med terrenget, har den som har gått seg bort god bruk for kompass. Eller spade.

Saken oppdateres.

Lianerklæringen er styringsdokumentet for det rødgrønne flertallet i Trondheim. Her trekkes hovedlinjene for politikken de har styrt etter. I gode tider har det vært enkelt å styre. Lianerklæringen, Trondheims variant av Soria Moria-erklæringen, var et greit terreng å manøvrere i så lenge det var penger til alle gode formål.Nå er krybben tom, og hestene bites. Fra å fordele goder, må de rødgrønne nå fordele budsjettkutt og byrder. Derfor har det vært harde tak. På et tidspunkt var det brudd i budsjettforhandlingene mellom den rødgrønne kvartetten. De kom likevel til enighet, etter det varaordfører Knut Fagerbakke (SV) har beskrevet som de tøffeste forhandlingene han noen gang har opplevd.Tirsdag kunne et sett rødgrønne steinansikt legge frem deres felles budsjettforslag. Adresseavisens fotografi fra seansen beskrev en stemning så iskald at det var mulig å fornemme istapper og frostrim på det vanligvis så hyggelige ordførerkontoret. Det var kanskje derfor Fagerbakke hørtes ut som en kalkulator da han i bystyrets møte i går kveld forklarte og forsvarte flertallets pengekutt.

– Det er den mest ansvarlige Fagerbakke jeg noensinne har hørt, kommenterte Rødts Arne Byrkjeflot.I går vedtok bystyrets flertall et budsjett som viser at det er mer enn en kort spasertur og et kvarters tid med trikk fra Rådhuset til Lian. Det har de rødgrønne forstått. Derfor skal de starte 2010 med å justere Lianerklæringen. Når kartet ikke stemmer, leter ikke ordføreren og varaordføreren etter GPS eller kompass, men etter spader. Terrenget skal forandres i det trondhjemske landskap. Med reduserte ambisjoner og beinhard økonomisk disiplin skal Trondheim holde budsjettet i balanse og statlig styring på avstand. Prisen betales av rusmisbrukere, psykiatriske pasienter, utviklingshemmede og en rekke andre grupper som får mindre.Ikke alle politikere tar sitt tillitsmannsarbeid like alvorlig. Det fikk bystyret demonstrert ved Pensjonistpartiets forslag til budsjettendringer. Partiets eneste representant i bystyret, Trond O. Svenkerud, la frem forslag til to endringer i budsjettet for 2010. Det ene var et forslag om å redusere eiendomsskatten med 85 millioner kroner. Greit nok, for så vidt. Verre er det med inndekningen. Enkelt og freidig heter det i forslaget, som kun fikk Pensjonistpartiets egen stemme ved voteringen, at kommunens inntektsnedgang skal sikres ved lavere sykefravær blant kommunens ansatte.Politikere velges, men sykefravær vedtas ikke. Pensjonistpartiet fikk 1155 stemmer i Trondheim med kommunevalget i 2007.Det er derfor bedre å spa om terrenget enn å fantasere om hvordan det helst skulle sett ut.

 
På forsiden nå