Kommentar fredag 15.01. 2010

Riv i første forsøk

STJØRDAL: Trøndelags fremste politikere er de eneste som ikke snakker om været, kraft og kraftpriser. Hvordan går det an, seks dager etter at landsdelen fikk strøm-sjokk?

Saken oppdateres.

Landsdelens fremste politikere satte hverandre stevne i går, seks dager etter at prisen på elektrisk kraft i Midt-Norge i noen timer var 20 ganger høyere enn på Østlandet. Det hadde ikke vært urimelig om den viktigste saken i landsdelen akkurat nå ble satt på agendaen når stortingsrepresentanter og topper i begge fylkeskommuner satte seg sammen. Men, nei, På det nesten tre timer lange møtet ble det sagt 12 ord om kraftkrise. De ble sagt av NHOs Jon Uthus. Han slo fast at næringslivet ikke kan leve med kraftsituasjonen. Med de fleste stortingsrepresentantene fra Trøndelag i rommet, ble det ikke sagt mer om temaet som mer enn noe annet opptar gartnere på Frosta, industriarbeidere i Malm og pensjonister på Kattem i januarkulden.Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) var stolt da han i går kunne ønske 300 trønderske politikere, næringslivsledere, byråkrater og organisasjonsfolk velkommen til det første Trøndelagsmøtet. I januar hvert år skal dette være den viktigste møteplassen for landsdelens fremste beslutningstagere. Før det store møtet i Rica Hall på Hell, møttes stortingsbenkene fra begge trøndelagsfylkene. For å sikre at landsdelens beslutningstagere trekker i samme retning, var dette formøtet kanskje viktigere enn det store. Selvsagt må stortingsrepresentantene snakke sammen. En rekke saker krever samhandling på tvers av parti- og fylkesgrenser. Derfor skulle det bare mangle at ikke stortingsbenkene i Nord- og Sør-Trøndelag har felles møter.Om det er aldri så opplagt at det bør være slik, var dette likevel første forsøk på å lage en permanent møteplass. Siden det var første gang, kunne kraft-tabben vært skrevet på kontoen for prøving og feiling. Men selv med en stor porsjon velvilje til møteformen, må resultatet likevel kalles riv i første forsøk. Tanken med det felles benkemøtet for nord- og sørtrønder-benken er selvsagt ikke å lage enda en arena for å hilse hjem til velgerne. Likevel er det ikke til å komme forbi at agendaen for et slikt møte sier noe om hva politikerne er opptatt av, og hva de ikke er opptatt av. Symboleffekt skal ikke undervurderes.Det som er ekstra ille er at det som ikke sto på agendaen kan tolkes som en bekreftelse på den politiske tafatthet som har preget kraftsituasjonen i Midt-Norge i mange år. Politikere og beslutningstagere har aldri satt seg ned og diskutert kraftmangelen. Det mangler en felles forståelse av problemet. Derfor har de heller ikke en felles oppfatning om hvordan det skal løses. Kanskje var det ikke en tabbe, men et utslag av mangel på oppmerksomhet og engasjement, at kraft ikke sto på agendaen?Senere på dagen ble det likevel snakket om energi. Torbjørn Skjerve, adm.direktør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, slo fast at i løpet av åtte år har han opplevd fem energiministre som har det til felles at de ikke har gjort noen ting for å løse kraftkrisen. Når Trøndelagsmøtet fortsetter i dag, trer ett av Skjerves spøkelser frem på arenaen. I januar 2008 var Åslaug Haga energiminister og vert for et møte om nettopp kraftkrisen i Midt-Norge. Møtet ble holdt på Rica Hell. I det samme rommet, to år etter, kommer hun som på vegne av NHO-organisasjonen Norsk Industri. I tiden som har gått siden hun var der sist, har det ikke skjedd noen verdens ting. Kraftbalansen i Midt-Norge er minst like sårbar i dag.Det ble med ordene for Åslaug Haga. Stortingsrepresentantene valgte å forholde seg helt tause. Konklusjonen må bli skylddeling. 
På forsiden nå