Leder onsdag, 24. mars 2010

EU-press mot oljeformuen

EU-debatten blir tilført nye dimensjoner når utenriksministeren nå føler behov for å slå ring om oljeformuen.

Saken oppdateres.

I sin redegjørelse for Stortinget i går sa Jonas Gahr Støre at vi må være forberedt på økt press mot Norge som følge av finanskrisens herjinger i Europa.

Advarselen fremstår som et nytt og sterkt signal som reiser spørsmål ved forsvarsverkene rundt oljefondet. Det reiser også spørsmål ved hvordan norske politikere liker å fremstå i utlandet, og hvordan utlandet oppfatter Norge. Skillet mellom oljeformuen, bistandspolitikken og støtten til nye EU-land er ikke alltid like lett å se fra utlandet. Striden om størrelsen på det norske EØS-bidraget sist høst, og debatten om støtten til Island, er konkrete eksempler som illustrerer utenriksministerens poeng. Men tolker vi Støre rett, er dette bare å anse som starten på et tøffere klima for verdens rikeste land, ved grensen til en union på vei nedover. Støre forventer press både gjennom forespørsler om støtte til kriserammede land, og i form av søkelys på hvordan vi investerer våre overskudd gjennom Statens Pensjonsfond Utland.

Det er positivt at utenriksministeren sier fra, og legger grunnlaget for en åpen EU-debatt. En ny meningsmåling for NRK kan tyde på at folk flest allerede har fanget faresignalene som følge av EUs økonomiske problemer. Ja-siden stuper ned til vel 30 prosent oppslutning, mens EU-motstanderne samler hele 55,8 prosent.

EU er inne i en meget alvorlig krise. Eller som utenriksministeren sier: Finanskrisen har stilt EU og den felles valutaen på en første vanskelig prøve. Gjeldskrisen tester nå unionen og ikke minst eurosamarbeidet. Totredjedeler av EU-landene har så høy gjeld og så store budsjettunderskudd at de ikke innfrir kriteriene i Maastricht-traktaten. Unionen samlet hadde i fjor et fall i BNP på fire prosent. Det er verst i Baltikum, det er meget ille i Hellas og det er store vanskeligheter både i Spania, Portugal, Italia og Irland. Hellas viser at veien fra finanskrise til sosial og politisk krise ikke er så lang.

Enda høyere arbeidsledighet og svekket mulighet til ny vekst kan fort bli resultatet av gjeldsproblemene, innstramningene og budsjettkuttene mange EU-land tvinges til. For Norge er det helt avgjørende hvordan EU utvikler seg. Unionen er vårt viktigste eksportmarked. Dessuten vil smertefulle omstillinger i EU gjøre kontrasten til Norge enda større. Med god økonomi, overskudd på budsjettene, lav ledighet og en eventyrlig formue er Norge et fyrtårn i Europa.

Forvaltningen av oljeformuen er ikke et politisk virkemiddel. Men siden det blir oppfattet slik, må skillet mellom politikk og butikk gjøres tydeligere.

Med god økonomi, overskudd på budsjettene, lav ledighet og en eventyrlig formue er Norge et fyrtårn i Europa.

 
 
På forsiden nå