På den annen side, torsdag 25. mars 2010

Sprikande historier

Siste utgåve av NAF Veibok ligg på bordet mitt – «breddfull av konkrete informasjoner, tips, råd og fakta», som det heiter i forordet i boka.

«Det er først og fremst fakta som teller», les eg vidare, eg skal få «noe å vite». Dette er eigenreklame for eit kvalitetssikra oppslagsverk.