Leder, tirsdag 15. juni 2010

Holdninger som skremmer

En norsk muslimsk kvinne forsvarer «hellig krig» og kommer med ekstreme uttalelser om Israel.

Saken oppdateres.

Noen av hennes holdninger er skremmende. Men hun har full rett til å uttrykke dem.

I et intervju i Ukeadressa sist lørdag, gir trondheimskvinnen Marjam Salvesen Bhatti leseren et tankevekkende innblikk i meninger vi håper og tror hun ikke deler med flertallet av norske muslimer. Hun taler varmt for alle muslimers plikt til «jihad». Forsvar av islam kan også føres med våpen, mener hun. Hun forsvarer selvmordsbombere og kaller muslimer som utfører «jihad» for frihetskjempere, ikke terrorister. Hun forsvarer ikke drap på sivile, men har forståelse for at det skjer. Dette er et forsvar for terrorisme. Ofrene for selvmordsbombere er i all hovedsak uskyldige sivile. Det er ikke noe forsvar for slike aksjoner at sivile også blir drept av militære i uniform. Begge deler er like lite legitimt og i strid med internasjonale konvensjoner.

De forholdene palestinerne lever under i Midtøsten, særlig på Gazastripen, opprører ikke bare muslimer. Blokaden av Gaza er i strid med folkeretten. Kravet om å oppheve blokaden har bred støtte langt utenfor muslimske miljøer. Men det er et meget drøyt stykke å hevde at Israel ikke har rett til å eksistere. Selv fundamentalistene i Hamas åpner nå for en tostatsløsning. Det er opprørende og historieløst når den norske muslimen tar til orde for å opprette en jødisk stat i Tyskland eller USA.

Det er bred politisk enighet om at en del svært radikale og ekstreme islamske holdninger ikke er ønsket i det flerkulturelle norske samfunnet. Men det er også viktig at meninger av den typen Salvesen Bhatti forfekter, kommer frem i offentlighetens lys. Bare på den måten kan de møte motstand i åpen debatt, slik det skal fungere i et demokratisk samfunn. Det er likevel ingen grunn til å bagatellisere meninger av det kaliber hun står for ved å kalle dem ungdommelig radikalisme som «går over». Det finnes grobunn hvor slike tanker kan spire og gro. Også mye av det som skjer i Midtøsten kan gi grunnlag for ekstreme ideer og handlinger, men kan aldri være en legitimering av vold.

Tidligere i vinter skapte reaksjonene etter Dagbladets trykking av Muhammed-karikaturene bekymring over radikaliseringen blant en del muslimske ungdommer. Også PST har advart mot slike tendenser. Mange fryktet at det foregikk en radikal «vekkelse» blant unge muslimer i Norge. Religionsforsker Kari Vogt sier til Adresseavisen at miljøet av virkelig ekstremistiske muslimer er lite i Norge, og at rekrutteringen til slike miljøer er liten. De toneangivende miljøene er moderate, imamer og andre ledere tar avstand fra ekstreme holdninger. Flertallet av unge norske muslimer er ifølge Vogt religiøst interessert, men opptatt av å skaffe seg en utdannelse og en god fremtid, godt integrert i samfunnet.

Vi håper at de ikke deler de ytterliggående synspunktene til trondheimskvinnen, og tror at norske muslimer flest er moderate mennesker.

 
På forsiden nå