Kronikk, mandag 4. oktober 2010

Pensjonistene – den nye melkekua

I sommer skapte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sterke reaksjoner i avisspaltene da hun forsøkte å rettferdiggjøre den nye pensjonsreformen som uten tvil vil føre til reduksjon i pensjonene til dagens pensjonister.

Det er også kjent i pensjonistmiljøet at det er sterke krefter i gang for å igangsette underskriftskampanje blant landets pensjonister for å få sagt klart fra til landets myndigheter at dette ikke aksepteres. Dagens generasjon av pensjonister har gjennom et langt liv betalt sine pensjonsinnskudd både til folketrygden og andre pensjonskasser med glede med tanke på at når de ble pensjonister, så skulle de være sikret en brukbar økonomi for resten av livet. Mange av disse som jobbet i offentlig tjeneste, betalte faktisk månedlig inn 10 prosent av sin inntekt til pensjonskassen som for eksempel Statens Pensjonskasse før folketrygden kom i 1967. De hadde også 48 timers arbeidsuke, i forhold til dagens 37,5 timers uke. Når de så blir pensjonister, opplever de i tillegg at deres pensjoner blir ytterligere redusert, gjennom en samordning som de fleste opplever de ikke har forutsetning for å vurdere om er riktig eller gal.