Leder, mandag 25. oktober 2010

Uryddig pengebruk

Flere saker den siste tiden har satt søkelys på de politiske partienes bruk av offentlige midler. Dette er et grumsete farvann som det må renskes opp i.

Saken oppdateres.Senterpartiet må i morgen forklare seg i en åpen høring i Stortinget, etter at de i fjor sommer fikk 700000 kroner i pengestøtte fra to statseide kraftselskaper. Det er ulovlig for politiske partier å motta støtte fra statlige selskaper. Derfor må Senterpartiet regne med kraftig kritikk under høringen.

Tidligere kulturminister Trond Giskes (Ap) råflotte føråpning av Rockheim i august 2009 har også fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Arrangementet var formelt sett en nøkkeloverlevering der Kulturdepartementet ga bygningen videre til Rockheim. Men det tok lang tid før de ansatte flyttet inn. Festlighetene hadde i realiteten ingen annen funksjon enn at de ga Giske god reklame en knapp måned før stortingsvalget. Det er tvilsomt om begivenheten ga det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock noen stor markedsføringsgevinst.

Prisen på det hele ble over to millioner kroner, 940000 kroner mer enn planlagt. Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk mot pengebruken. Det har flere opposisjonspolitikere også gjort. Det er helt naturlig at de reagerer. På kultursektoren er to millioner kroner et stort beløp. Trondheim Jazzorkester får for eksempel en statsstøtte på 1,9 millioner kroner for hele 2011. Pengene kunne med andre ord vært brukt på en mye bedre måte. Giske må finne seg i å bli mistenkt for at han var ute etter å lage PR for seg selv, og han burde møtt kritikken på en mer ydmyk måte.

Men i stedet for å ta selvkritikk går Giske offensivt til verks. I Adresseavisen lørdag tok han til orde for å bruke mer penger på Rockheim. Opplevelsessenteret har et så stort potensial som reisemål at Giske som næringsminister gjerne vil stimulere senteret med mer penger. Det er en god idé. Rockheim er en attraksjon som bør bli bedre kjent på riksplan. Pengene som Giske brukte på nøkkeloverleveringen, burde heller ha blitt brukt på nasjonal markedsføring.

Pengestøtten Senterpartiet fikk fra Eidsiva Energi og Troms Kraft er likevel atskillig mer alvorlig, siden dette er et klart lovbrudd. Det er en elendig unnskyldning at partiets ledelse handlet i god tro, fordi de ikke kjente lovverket på dette området. Den siste tiden er det også kommet frem opplysninger som tyder på at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen kjente til eller burde ha kjent til denne støtten.

Derfor ser vi frem til morgendagens høring i Stortinget. Fra rødgrønt hold er det blitt sagt at den er unødvendig, siden Senterpartiet allerede har ordnet opp i saken. Det er vi helt uenig i. Når folkevalgte blir mistenkt for uryddig pengebruk, har velgerne krav på full klarhet i hva som har skjedd.

 
        
            (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

På forsiden nå