Kommentar, fredag 5. november 2010

Viktig å vite lite

Redningen for justisminister Knut Storberget er at han vet lite, og formelt sett, ingenting. Men hvor dum kan en minister spille?

Saken oppdateres.

OSLO: Spionskandalen TV2 har avslørt har dimensjoner som kunne ha gitt flere statsråder sparken på flekken. Men det forutsetter at den dramatiske historien som er under utvikling, er riktig. Og at justisminister Knut Storberget (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har visst om og akseptert det. For det som nå blir fortalt er at en fremmed makt har krenket norsk suverenitet med ulovlig overvåkning av nordmenn i ti år. Operasjonen skal være ledet av pensjonerte sjefer fra norske overvåkningstjenester, lokalisert utenfor det amerikanske ambassadeområdet, og altså uten norsk politimyndighet.Historien er enkelt og greit totalt uakseptabel for norsk myndigheter. Det er norsk politi som har monopol på virksomheten som blir omtalt. Hele den norske rettsstaten er truet. Dersom dette er riktig, er det særdeles alvorlig. Problemet blir ikke mindre som følge av at det er en alliert og vennligsinnet stormakt som står bak. Her i landet er det norsk politi som har myndighet til politiarbeid, og det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som har myndighet til overvåkning av nordmenn. Derfor kan ikke norske myndigheter ta lett på saken når den nå er avslørt.Det var ikke meningen at folk flest skulle få vite litt mer om hvordan det store amerikanske overvåkningssystemet fungerer. Ingen statsråd har noen sinne gitt det minste inntrykk av å kjenne til hva ambassaden i Oslo har stelt med. Virksomheten i Norge til etterretningsgruppen som bærer navnet Surveillance Detection Unit (SDU) er aldri blitt omtalt i redegjørelser fra regjeringen. Men denne overvåkningsorganisasjonen har aldri blitt lagt skjul på av amerikanske myndigheter. Hele strukturen er godt kjent, men virksomheten er selvsagt strengt hemmelig.Agentene som har jobbet ved den amerikanske ambassaden i Oslo har absolutt ingen ting å tjene på å si noe, og bare noen få vil naturlig nok snakke. Gode agenter blir ikke avslørt. De få som har uttalt seg, har hittil gjort det med stor troverdighet. USA har en SDU-organisasjon i nesten alle land verden over. De samarbeider tett med lokale politimyndigheter og har jevnlige møter. Det har de nok med stor sannsynlighet også hatt i Oslo. Derfor er det nærliggende å tro at de har handlet i forståelse med både polititoppene og PST-toppene. Med andre ord har den norske politimakten trolig akseptert det som har foregått. Sett fra politiet kan det godt tenkes at det er blitt utvist rimelig romslighet siden det var amerikanerne som aksjonerte. Det ligger tett samarbeid gjennom mange tiår i bunnen.Tette bånd demper ikke skandalen. Nå jakter alle sterke makter på å berge eget skinn. USA-ambassaden mener at det hele er en konspirasjon. Justisminister Knut Storberget har behendig kjøpt seg tid i møte med sin partikollega, stortingspresident Dag-Terje Andersen. Regjeringen trenger tid. Storberget er sendt ut i den hemmelige krigen, men saken er større enn som så.I hysj-bransjen er «need to know» et bærende prinsipp. I politikken er det grenser for hvor lite du kan vite, og samtidig beholde tillit og troverdighet.

 
På forsiden nå