Kronikk, tirsdag 7. desember 2010

Holstvollen for fall

Holstvollen er en av Bymarkas gamle gårder. Den eies av Trondheim kommune og bærer preg av det. Spørsmålet nå er hva kommunen egentlig vil med Holstvollen, og for den saks skyld også med Tømmerdal Østre.

I midten av oktober annonserte Trondheim kommune i Adresseavisen at Holstvollen, som ligger i den nordlige delen av Trondheim bymark, opp for Trolla, er til salgs for 50000 kr pluss omkostninger. Ifølge annonsen er Holstvollen et idyllisk beliggende gårdsbruk i Bymarka med våningshus, fjøs/låve, stabbur og uthus. Videre meddeles det at «eiendommen er forbeholdt lag og foreninger, men kan også selges til privatpersoner».