Kronikk, tirsdag 24. mai 2011

Oljen venter

Trøndelag har en stor rolle i det norske oljeeventyret - hvis vi vil!

Er vi på slutten av det norske olje- og gasseventyret innenlands? Nei, de siste estimatene viser at vi er ved starten av siste halvdel og at vi hittil har produsert halvparten av ressursene i oljefeltene våre. Hva er Norskehavets betydning i så måte med hensyn til feltenes modenhet, produksjonsnivå og marked for leverandørene? Produksjonen i Norskehavet har hatt en sterk økning over flere år, og er nå oppe i over 120 000 standard kubikkmeter oljeekvivalenter per år. Den siste tiden er det blitt skrevet mye om Barentshavet, men vi må ikke glemme at