Kommentar, onsdag 1. juni 2011

Som et drama av Ibsen

Historien bak Terje Roll Danielsens konkurs kan minne om et Ibsen-drama.

Saken oppdateres.Rammen om dramaet kunne Henrik Ibsen selv ha konstruert: Hovedpersonene er tre gamle venner som alle sitter eller har sittet i sentrale posisjoner i en nokså oversiktlig norsk by. Mange bånd knytter dem sammen. De spiller viktige roller og er tunge eiere i hverandres bedrifter. På godt norsk: De er menn med flere hatter. Det fører dem inn i problematiske dobbeltroller og kompliserte situasjoner.

Terje Roll Danielsen er investoren og eiendomsutvikleren som har satt varige spor etter seg i byen. Hans selskap Roll Severin gikk dundrende konkurs høsten 2010. Han hevder at fallitten kom som en følge av en dyrekjøpt aksjepost i Adresseavisen. I 2006 lånte han 310 millioner kroner for å kjøpe aksjene. Den gode hensikt var å sikre det lokale eierskapet i Adresseavisen i en skjebnetid for det midtnorske medieselskapet. Roll Danielsen var på dette tidspunkt styremedlem både i Adresseavisen og i Sparebank1 SMN.

Per Axel Koch er konsernsjefen i byens dominerende mediehus, Adresseavisen, nå Polaris Media. Han er dessuten styreleder i byens største bank, Sparebank1 SMN, som også er en stor eier i mediehuset.

Den tredje vennen er Finn Haugan, konsernsjef i Sparebanken. I tillegg spiller Kåre M. Gisvold en noe uklar rolle i det aktuelle dramaet. Han er styreleder i det som nå heter Polaris Media, i 2006 Adresseavisen ASA.

Dramaets klimaks er så langt milliardkonkursen i Roll Severin. Skyldes Roll Danielsens økonomiske fall at han spilte for høyt? Ble han på ett eller annet vis sveket av sine venner? Feiltolket han vennenes signaler? Eller er det noen som ikke gir det komplette bildet av det som skjedde?

Roll Danielsen tok opp lånet på 310 millioner kroner i rogalandsbanken Sparebank1 SR-bank. Det var uaktuelt å låne så mye i Sparebank1 SMN, hvor han selv satt i styret. Roll Danielsen hevder at lånet var midlertidig og skulle innfris etter fire måneder. Ledd to i prosessen skulle være å sette aksjene inn i et fremtidig medieselskap med hans eget selskap, Adresseavisen og Sparebank1 som eiere. Vi kunne i går presentere et avtaleutkast som dokumenterer at det fantes et «trønderkonsortium» som skulle stå bak oppkjøpet av aksjeposten.

På et tidspunkt ble Trønderkonsortiet erstattet av Roll Severin som kjøper og Roll Danielsen gikk videre alene som låntager. Gjorde han det av naivitet, gamblerinstinkt eller fordi han hadde begrunnet tillit til at han hadde en gruppe «hjelpere» bak seg? Dette er ett av de mange punktene hvor påstand står mot påstand. Noen av partene sliter med hukommelsen om planene bak oppkjøpet og konsortiet.

Per Axel Koch benekter at det skal ha vært gjort noen avtale om å danne et nytt selskap. I tilfelle burde det ha vært styrebehandlet, og det ble det ikke. Finn Haugan forteller at han var involvert i samtaler om eierskapet i Adresseavisen, men at heller ikke han har vært aktivt med i noen plan om å danne et nytt medieselskap. Også han sier at styret burde ha behandlet en slik plan. Det skjedde ikke i banken heller.Det faktum at disse planene ikke ble behandlet i de respektive styrene til Adresseavisen og Sparebank1 SMN, kan tale for at Koch og Haugans versjon er riktig. Hvis Roll Danielsen fremstilling stemmer, reises det viktige spørsmålet om noen kan ha gått ut over sine fullmakter.

Andre viktige spørsmål i denne saken er: Hvem opplyste SR-Bank om at det skulle dannes et nytt selskap – var det Terje Roll Danielsen eller Finn Haugan? Hvordan kan en bank låne ut 310 millioner kroner uten andre garantier enn Haugans anbefalinger og forsikringer om at Roll Danielsen var en vellykket forretningsmann?Det er ellers interessant hvor lett en bank kan låne ut store millionbeløp hvis kunden er rik nok, mens en vanlig bankkunde får gransket både sjel, nyre og selvangivelse for å få låne et par hundre tusen til ny bil...Hvordan ble det store utlånet fra sparebanken i Stavanger til en trondheimsmann behandlet – var det nok at sparebanksjefen i Trondheim gikk god for ham overfor sine sjefskolleger, eller ble styret orientert?

I går ble Terje Roll Danielsen også slått personlig konkurs. Til Adresseavisen sa han at kunne ha levd gode dager hadde det ikke vært for 310-millionerslånet han ble stående ansvarlig for alene. Han reddet det lokale eierskapet i Adresseavisen, men redningsmannen gikk fallitt.Ethvert Ibsen-drama lar tilskueren bli sittende igjen med mange spørsmål uten klare svar. Slik er det i dette dramaet også.

siri.wahl-olsen@adresseavisen.no

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå