Leder, tirsdag 1. november 2011

Norge i skvis om Svalbard

Kampen om naturressursene gjør at Norge med Svalbard kommer i skvis mellom stormaktene.

Saken oppdateres.

Svalbard har vært en del av Norge siden Svalbardtraktaten ble signert av 39 nasjoner i 1920. Det er solid forankret i Norge at Svalbard og tilgrensende havområder er norsk territorium. Dette til tross: I virkelighetens verden er det ikke fullt så enkelt. Nå kommer det signaler både fra EU og fra Russland som utfordrer norsk suverenitet.

Det er særlig havområdene rundt Svalbard som er omstridt, selv om EU-parlamentets visepresident Diana Wallis signaliserer et ønske om å se på hele Svalbardtraktaten, ikke bare fiskevernsonen. EU skal utmeisle en strategi for Arktis. Da vil vi få se om signalene fra Wallis er et sololøp, slik utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) hevder. Eller om det er en prøveballong fra EU. Da Kystvakten nylig tok arrest i et russisk skip som drev ulovlig fiske, ble det fra russisk hold på nytt reist tvil om Norges suverenitet i havområdene rundt Svalbard.

Utenriksdepartementet avviser utspillene både fra EU-hold og fra russiske fiskerimyndigheter og politikere. Likevel kan det bli strid om Norges utøvelse av suverenitet på Svalbard og i Svalbardsonen. USA står foreløpig på sidelinjen. Årsaken til den gryende maktkampen er åpenbar. I går ble det markert at jorden i disse dager har fått et folketall på sju milliarder mennesker. Det betyr flere munner som skal mettes og flere som skal forbruke energi.

Fisk, olje og gass. Arktis har alt dette. Jonas Gahr Støre må være på vakt, men nå har han omsider en anledning til å fylle innhold i den nordområdesatsingen som han gjerne snakker om. Det hjelper å ha gode argumenter, men i stormaktspolitikken er det ofte ikke nok. Vi kunne trengt en alliert i dette kappløpet om naturressursene. Det kunne ha vært EU, men ved folkeavstemningen i 1994 sa Norge nei til mer enn det som foraktelig ble kalt en rikmannsklubb. Når sju av ti nordmenn sier nei til EU-medlemskap, er det blant annet et uttrykk for at mange ikke ser at rike, men lille Norge, trenger EU mer enn EU trenger oss.

Ja eller nei til videre utvinning av kull på Svalbard handler om mye mer enn noen symboltunge CO 2-utslipp. Først og fremst må denne striden ses i sammenheng med kappløpet om Arktis. Skal Norge ha en plass mellom EU og Russland, er det minste som kreves av oss at vi viderefører kulldriften. Den har legitimert Norges suverenitet over Svalbard i over 90 år.

Det kan bli trangt om plassen i nord.

 
På forsiden nå