Leder, fredag 4. november 2011

Umusikalsk rollebytte

Trondheim kommune trenger et regelverk om politikere som skifter beite.

Saken oppdateres.

Adresseavisen trykket onsdag et meget interessant bilde knyttet til en nyhet om landbrukseiendommen Øvre Rotvoll. På bildet står Aase Sætran ved siden av varaordfører Knut Fagerbakke (SV). De to har vært fotografert sammen en rekke ganger tidligere. Men da har hun vært kommunalråd og gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret. Den rollen hadde hun frem til det nye bystyret ble konstituert for to uker siden. Sætran har nå gått ut av bystyret.

Politikere skal ikke ha yrkesforbud. Men hennes skifte fra politikk til eiendomsutvikling i megaklassen er nokså umusikalsk. Sætran har de åtte siste årene vært en av de mest innflytelsesrike politikerne i rådhuset. Etter to uker som ekspolitiker, dukker hun opp som privat utbygger. Da er hun avhengig av sine tidligere kollegers gunst. Som daglig leder i Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling AS inviterer Sætran bygningsrådet og bystyret til å godkjenne det som kan bli en av de største boligutbyggingene i Trondheim noen gang. Omregulering fra landbrukseiendom til boligbygging kan utløse meget store pengebeløp for Sætrans nye arbeidsgiver.

En omregulering av Øvre Rotvoll kan være fornuftig. Men Trondheim kommune må aldri komme i situasjoner som gir mistanke om at noen får fordeler og særbehandling på grunn av tidligere posisjoner. Aase Sætran har ikke gjort noe formelt galt. Men roller, verdier og nærhet i tid gjør at saken roper på ekstra varsomhet.

Trondheim har hatt noen utfordringer med habilitet og rollebytter på administrativt nivå. Flere bygningssjefer har sluttet i kommunen og begynt i sentrale funksjoner hos entreprenører og eiendomsutbyggere. I tillegg til fagkompetanse, har de med seg et nettverk som kan være svært verdifullt.

Det har vært stor oppmerksomhet om habilitet og rolleblanding ved politikere som går til nye oppgaver, ikke minst rundt Bjarne Håkon Hanssens sceneskifte for to år siden. Derfor er det overraskende at trondheimspolitikerne ikke har diskutert problemet. Det er prinsipielt like betenkelig at Sætran kan gå fra rådhuset og bygningsrådet til et stort utbyggingsprosjekt, som at en statsråd kan gå til et PR-byrå.

Oslo kommune innførte i fjor regler for politikere som bytter roller. Hvis Trondheim hadde hatt de samme reglene, er det mye som taler for at Arbeiderpartiets tidligere gruppeleder ville fått en karantene på seks måneder i sin nye jobb.

Regler om karantene opphever ikke krav til habilitet og egen vurdering. Men noen ganger må politikere hjelpes til å se hva som er klokt.

 
På forsiden nå