Leder, tirsdag 8.november 2011

Dårlig klima for kutt og rensing

Klimapolitikken er i ferd med å bryte sammen. Spørsmålet er om regjeringen gjør det samme?

Saken oppdateres.

Tendensen har vært klar lenge: Klimameldingen er blitt utsatt flere ganger, og kommer nå kanskje på vårparten. Fullskalarensingen på Mongstad, den såkalte månelandingen, er utsatt på tilnærmet ubestemt tid. Før helgen varslet Aker Solutions at de dropper CO2-satsingen. Samtidig sa en av verdens ledende forskere på området, Sintef-direktør Nils Røkke, at han har mistet troen på at Mongstad-prosjektet blir realisert.Som om ikke det er signaler sterke nok, skal Finansdepartementet være innstilt på å torpedere hele klimaforliket Stortinget inngikk i 2008. Ifølge VG går departementet imot å ta to tredeler av utslippskuttene her i landet, slik klimaforliket forutsetter. Dermed blir det bekreftet at avmaktsfølelsen miljøvernminister Erik Solheim (SV) ga uttrykk for nylig på ingen måte var ubegrunnet. Han blir overkjørt av Finansdepartementet, som styrer pengene, og som mener det er billigere å kjøpe seg fri enn å foreta smertefulle kutt på hjemmebane. Venstres Trine Skei Grande har et poeng når hun peker på det umoralske ved å kjøpe seg fri fra de fleste utslippskutt.Vi liker denne utviklingen meget dårlig. Særlig fordi regjeringen har brukt så usedvanlig store ord, uten å ha fått til noe og uten å ha lagt frem troverdige fremtidsplaner. Seks år med rødgrønn politikk har ikke redusert klimautslippene. Finanskrisen i 2008 sørget for nedgang i to år, men i fjor økte utslippene igjen, med 4,8 prosent til totalt 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Størst er utslippene fra olje- og gassindustrien, så følger fastlandsindustrien, veitrafikken og annen transport.Sintef-direktør Nils Røkke er nådeløs i sin dom: – Regjeringen har kvalt rensing av CO2-utslippene med tomt prat, sa han til Stavanger Aftenblad før helgen. Røkke kan ikke se at regjeringen tar klimakrisen på alvor. Hans navnebror, Kjell Inge Røkke, trakk samme konklusjon før helgen. Akers CO2-satsing er skrinlagt, og Aker Clean Carbon kan bli nedlagt blant annet fordi statens interesse er fraværende. Bellona støtter både forskeren og aktøren fordi det ikke er noen politisk vilje til klimasatsing.Høringsskrivet fra Finansdepartementet står som en siste bekreftelse på at klimapolitikken går mot styrt avvikling. Departementet er villig til å bryte klimaforliket av grunner som i hovedsak handler om regjeringens manglende handlekraft. Sterke krefter står mot svake regjeringspartier.Klima er en god sak for regjeringskrise.

 
På forsiden nå