Siste stikk, onsdag 9. november 2011

Provokatør i oljesand

Er Ola Borten Moe ute på et oppdrag, eller er han bare dønn ærlig?

Saken oppdateres.

Det er åpen uenighet mellom statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Erik Solheim (SV). Striden bærer bud om tøft klima i regjeringen, og enda tøffere tider i vente for klimaet. Olje- og energiministeren går ikke av veien for å provosere, selv om han ennå er fersk som statsråd. I august røk han uklar med miljøbevegelsen. I oktober slo han fast at verden vil fyres av kull i overskuelig fremtid. Den siste uken har han tatt rollen som varm forsvarer av oljesand.

Det blir bråk av slikt, selv i en regjering som for øyeblikket virker opptatt av å senke klimaambisjonene. «Olje-Ola» er ærlig, og får anerkjennelse for det. Men ærlighet har sin pris. Konflikten mellom oljestatsråden og klimastatsråden er interessant fordi det så langt er den eneste uenigheten om klima i regjeringen som utspiller seg i åpent lende. Og fordi denne diskusjonen kanskje bærer bud om klimapolitikkens og regjeringens videre skjebne. Stortingsmeldingen om klima er blitt utsatt, klimaforliket henger i en tynn tråd, og den mye omtalte månelandingen på Mongstad står i fare for å bli innstilt.

Ola Borten Moe har vist mange ganger at han er i stand til å tenke og handle selv. Hardkjøret hans mot miljøbevegelsen og for en fortsatt fossil fremtid kan også være del av et oppdrag han har fått fra andre i regjeringen, for eksempel fra statsministeren. Striden om klimapolitikken kan ende med at regjeringen sprekker. Stoltenberg vil gjøre mye for å hindre at det skjer. Derfor kan Borten Moes ærlighet om fossilt brensel generelt og snuoperasjon om oljesand spesielt, være en nyttig del av Stoltenbergs forsøk på å realitetsorientere regjeringspartner SV.

Et hovedpunkt i det tre år gamle klimaforliket på Stortinget er at to tredeler av norske utslippskutt skal skje innenlands. Finansdepartementet har antydet at Norge heller skal kjøpe seg fri fra det som er vondt og vanskelig, ved å betale klimakvoter i utlandet for alle norske klimakutt. I går kunne statsministeren ikke bekrefte at klimaforliket står ved lag.

Olje- og energiministeren er kanskje en nyttig murbrekker innad i regjeringen. Rollen som fritenker gjør ham også til en pest og en plage internt i eget parti. Ikke alle utspill og tanker blir klarert med resten av partiet. Olje- og energiministeren illustrerer Senterpartiets splittede sjel. Da han var lokalpolitiker i Trondheim, meldte Borten Moe overgang til de rødgrønne to år før partiet gjorde det samme på riksplan. Men mye av det han og andre Sp-politikere står for, ligger fremdeles langt fra både Arbeiderpartiet og SV. Dette ble understreket i helgen, da Senterungdommen valgte en leder som er åpent kritisk til regjeringssamarbeidet.

Borten Moe blir tatt til inntekt for den samme kritikken. Men ingen vet hvor han hopper, kanskje ikke engang han selv. Det som er nesten helt sikkert, er at bonden fra Leinstrand, i en ikke altfor fjern fremtid, kommer til å bli leder i Senterpartiet.

Provokatøren tar gjerne siste stikk.

gunnar.okstad@adresseavisen.no

 
 
På forsiden nå